Dětský maškarní ples, Otnice

24. 02. 2018, 15:00

Aneb z pohádky do pohádky.

2511-karneval.jpg

Typ: Akce

Organizátor: Obec Otnice a otnické maminky

Místo konání: Dělnický dům, Otnice

Web: http://www.otnice.cz