Mimořádné prohlídky depozítářů

30. 09. 2017, 09:30

Zámek Slavkov-Austerlitz. Přijďte i vy obdivovat dovednosti našich předků a shlédnout množství zajímavých předmětů, se kterými se běžně na zámku nepotkáte. Uvidíte předměty z pozůstalosti Václava a Josefíny Kounicových, zajímavou sbírku hodin, včetně věžních hodinových strojů, litinových kamen, šicích strojů, nábytek z různých vývojových období, sbírku archeologických nálezů i „novodobé“ keramiky od 19. století, či depozitář textilu – vše doplněno výkladem.

Vzhledem ke snížené prostupnosti depozitárních prostorů, objednejte se s dostatečným předstihem v pokladně zámku nebo na tel. 544 227 548.

Fotka uživatele Zámek Slavkov - Austerlitz.

 

2125-prohlidky-zameckych-depozitaru.jpg

Typ: Akce

Organizátor: Zámek Slavkov-Austerlitz

Místo konání: Zámek Slavkov-Austerlitz

Web: http://www.zamek-slavkov.cz