My Fair Lady (ze Zelňáku)

8. 09. 2017, 19:30

Slavný americký muzikál na nádvoří Zámku Slavkov-Austerlitz.

Dnes již klasický muzikálový titul, který měl premiéru na Brodwayi v roce 1956 (o rok dříve než slavný Bernsteinův muzikál West Side Story, který je již několik let na repertoáru Městského divadla), vypráví známý příběh květinářky Lízy Doolittlové, která projde proměnou v sebevědomou mladou dámu…
To, že Líza i její otec, popelář Alfréd Doolittle, mluví v originále anglickým dialektem cockney, inspirovalo autora úpravy a režiséra Stanislava Mošu k převedení hry do brněnského prostředí a k použití místního nářečí, brněnského hantecu. Tak se zrodila My Fair Lady s přívlastkem ze Zelňáku, protože postava Lízy se přesunula z původní londýnské tržnice Covent Garden na brněnský Zelný trh. Nejde totiž jen o jazykovou inovaci, ale i o posun do místních reálií. A tak postavy v úvodu nevychází z Královské opery, ale z Reduty, kde nehráli Verdiho Aidu, ale lidovou operetku Na tý louce zelený…
S posunem muzikálu do nám blízké jazykové roviny a také směrem do současnosti, souvisí také změna jmen. V brněnské verzi nenajdeme Lízu Doolittlovou, ale Ďulínkovou, nikoli profesora Higginse, ale Jindřicha Hradského, místo plukovníka Pickeringa plukovníka Špičku a Freddy Eynsford-Hill prošel proměnou na Bedřicha Škodu-Vrchovského. Díky vtipné úpravě a vynikajícím hlavním představitelům (v čele s několika nositelkami cen Thálie) slibuje inscenace, kterou doprovází osmičlenný živý orchestr za řízení Karla Cóna, mimořádný divácký zážitek.

KDE: Zámek Slavkov-Austerlitz, nádvoří
VSTUPNÉ: 1.-10. řada 480 Kč, 11.-2. řada 450 Kč, 22.-31. řada 430 Kč

Možnost rezervace vstupenek: http://vstupenky.zamek-slavkov.cz/zamek-slavkov/myprofile/list/titledetail/7-my-fair-lady

2090-my-fair-lady.jpg

Typ: Akce

Organizátor: Zámek Slavkov-Austerlitz

Místo konání: Nádvoří Zámku Slavkov-Austerlitz

Web: http://www.zamek-slavkov.cz