Bučovická 50 - 47. ročník turistického pochodu

19. 09. 2015

KT NOHA Bučovice (OKČT A OT TJ Bučovice), MĚSTO BUČOVICE, DDM Bučovice pořádají 47. ročník turistického pochodu s cyklotrasami Bučovická 50 z Bučovic do Bučovic – sobota 19. září. Propozice:

START1: 06.30–09.30 h z bistra U Draka v Bučovicích (autobusové nádraží)

START2: 08.00–12.00 h z DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE Bučovice, Vyškovská ulice

CÍL: DDM Bučovice, Vyškovská ulice, do 19.00 h

PĚŠÍ TRASY: 5, 11, 15, 18 (20), 23, 28, 50 km

CYKLOTRASY: 20, 37, 50, 68, 85, 100 km

STARTOVNÉ1: 50 Kč (pěší trasy 28 km, 50 km, cyklo 68 km, 85 km, 100 km), v cíli guláš.

STARTOVNÉ2: 20 Kč pro ostatní trasy (za příplatek 30 Kč možno na startu objednat hovězí guláš)

NA STARTU OBDRŽÍTE BAREVNÝ PLÁNEK TRAS. V CÍLI DIPLOM A SUVENÝR.

RŮZNÉ:

• Pochod se koná za každého počasí. Každý účastník jde (jede na kole) na vlastní nebezpečí. Doporučujeme lékařskou prohlídku. Ubytování neposkytujeme.

• Na silnicích dodržujte vyhlášku o silničním provozu, zvláště při přecházení E50 a při použití kola (doporučujeme přilbu). Při použití kola dbejte zvýšené opatrnosti při sjíždění úseků z kopce a upozorňujte pěší zvukovým signálem. Cyklotrasy jsou určeny zejména pro trekingová a horská kola. Děti do 12 let pouze s doprovodem dospělého.

• Pochod je zařazen mezi akci KČT Vystup na svůj vrchol. Svou účastí podpoříte stavbu nové Bezručovy chaty na Lysé hoře.

• Informace k akci: tel. 603 960 061. E-mail: jaroslav.mlejnek@seznam.cz, www.ktnoha.cz.

PĚŠÍ TRASY

5 km – Bučovice – Vícemilice – U Máčala – Vícemilické rybníky – Baračka – Bučovice - DDM Bučovice, Vyškovská ulice.

5 km – Bučovice – m tz Černčín – ž tz Černčínská hájenka - DDM Bučovice, Vyškovská ulice.

10 km – Bučovice – m tz Černčín – ž tz Černčínská hájenka – ž tz u Nevojic – Vícemilice - DDM Bučovice,

15 km – Bučovice – m tz Černčín – ž tz Černčínská hájenka – ž tz Nevojice – ž tz dětský tábor Jitřenka – po cyklotrase 5097 – Kloboučky čv tz - ČD Bučovice - DDM BUČOVICE.

18 (20) km – Bučovice - čv tz Kloboučky – Červený kříž - Radlovec – U Zlatého jelena – z tz U dubu – z tz Marefy - DDM BUČOVICE.

23 km – Bučovice – m tz Černčín – ž tz Černč. hájenka – ž tz Nevojice – Letošov – z tz U Kříže - Jitřenka – Kloboučky čv tz - DDM BUČOVICE.

28 km – Bučovice - čv tz Kloboučky – Jitřenka – ž tz - Nevojice – Letošov- z tz - U Kříže – čv tz - U Slepice – Červený kříž - Radlovec – Prostřední vrch - čv tz Kloboučky – Vícemilice - DDM BUČOVICE.

50 km Bučovice - čv tz Kloboučky – po cyklotrase 5097 – Jitřenka – ž tz - Nevojice – Letošov - z tz U Kříže – čv tz - Vlčí jáma m tz Lovčice - m tz Červený kříž – Radlovec – Zlatý jelen - Jalový dvůr – Křižanovice - 5097 Marefy - DDM BUČOVICE

CYKLOTRASY

20 km – Bučovice – 5097 Marefy – Křižanovice směr Rašovice – 5098 a 507 Jalový dvůr a zpět.

20 km – Bučovice – 5097 Kloboučky – Jitřenka – U Kříže – 473 U Slepice – Červený kříž – Kloboučky - Bučovice.

37 km – Bučovice – 5097 Marefy – 5097 Křižanovice – směr Rašovice 5098 a 507 Jalový dvůr - 507 Křižovatka tz - 473 U Hvězdy 5100 a m tz ryb. Horáček – 5100 a 5099 - Kobeřice – 5099 Nížkovice – 507 a 5098 Heršpice – 5098 a 5097 Křižanovice 5097 – Marefy – DDM Bučovice

50 km - Bučovice – 5097 Kloboučky – Jitřenka – U Kříže – 473 Haluzická hájenka–dětský tábor - žst. Jestřabice-Haluzice – Vlčí jáma – U Kříže –

U Slepice – Červený kříž – U Zlatého jelena – Křižovatka tz - 507 Jalový dvůr - 5098 Křižanovice - 5097 – Marefy – Bučovice.

68 km – Bučovice – 5097 Kloboučky – Jitřenka – U Kříže – žst. Jestřabice-Haluzice – Vlčí jáma – U Kříže – 473 U Slepice – Červený kříž – U Zlatého jelena – Křižovatka tz – 473 U Hvězdy – Svatá – Lovčičky – 5099 Kobeřice - Nížkovice – Heršpice – 507 Jalový dvůr - 5098 Křižanovice - 5097 – Marefy – Bučovice.

85 km – Bučovice – 5097 Kloboučky – Jitřenka – 5097 U Kříže – 473 Haluzická hájenka–dětský tábor - 473 Snovídky – 473 Nemotice - Koryčany –- žst Jestřabice-Haluzice – m tz - Vlčí jáma - čv tz - U Kříže (U Křížku) – 473 U Slepice – Červený kříž – U Zlatého jelena – Křižovatka tz – 473 U Hvězdy - Svatá – Lovčičky – 5099 Kobeřice - Nížkovice – Heršpice – 507 Jalový dvůr - 5098 Křižanovice - 5097 – Marefy – Bučovice.

100 km – Bučovice – 5097 Kloboučky – Jitřenka – 5097 U Kříže – 473 Haluzická hájenka – 473 Snovídky – 473 Nemotice - Koryčany –- žst Jestřabice-Haluzice – Bohuslavice – čv tz – Bukovany - silnice – Ostrovánky – Nechvalín – Lovčice m tz – Vlčí jáma - čv tz - U Kříže – 473 U Slepice – Červený kříž – U Zlatého jelena – Křižovatka tz – 473 U Hvězdy – Svatá – Lovčičky – 5099 Kobeřice - Nížkovice – Heršpice – 507 Jalový dvůr - 5098 Křižanovice - 5097 – Marefy – Bučovice.

Bučovická 50

Typ: Akce třetích stran

Organizátor: KT NOHA Bučovice (OKČT a OT TJ Bučovice), Město Bučovice, DDM Bučovice

Místo konání: Bučovicko

Web: http://www.bucovice.cz