Národní obec fašistická na Bučovicku...

22. 10. 2015, 17:00

Muzeum Vyškovska, detašované pracoviště Muzeum Bučovice, ve spolupráci s knihovnou Anny Šperkové v Bučovicích pořádá přednášku pracovnice Muzea Vyškovska, historičky Mgr. Dany Massowové, na téma „Národní obec fašistická na Bučovicku za první republiky“. Po krátkém úvodu, který bude věnován obecnému nástinu českého fašismu za první republiky na Moravě a organizační struktuře Národní obce fašistické, zaměří přednášející pozornost na působení této organizace v Bučovicích a okolí. Hlavními těžišti zájmu budou jednotliví místní členové a jejich podíl na události z noci z 21. na 22. ledna 1933, kdy byl náčelníky a členy místních jednot NOF proveden nezdařený pokus o převzetí kasáren v Brně – Židenicích. Tato akce proslavila bučovické fašisty na celostátní úrovni. Díky následnému soudnímu procesu se dochoval bohatý archivní materiál podrobně zachycující činnost hnutí v tomto regionu. V rámci projekce budou promítány snímky a dokumenty, které nebyly dosud publikovány.Typ: Akce třetích stran

Organizátor: Muzeum Vyškovska

Místo konání: Knihovna Anny Šperkové Bučovice

Web: http://www.muzeum-vyskovska.cz