Francouzové v Křenovicích

4. 12. 2015, 10:00 - 6. 12. 2015, 09:00

Skupina historického šermu Buhurt, obec Křenovice a spolek Tuláci, si vás dovoluje pozvat při příležitosti 210. výročí bitvy tří císařů do historického ležení francouzských vojsk ve dvoře Obecní hospody, k malé šarvátce vojenských jednotek na konci ulice Havlíčkovy, na pochod k hromadným hrobům na Zlaté hoře zakončený ohňostrojem, k malému pietnímu aktu u božích muk a slavnostnímu nástupu a čestné salvě u pomníku M. I. Kutuzova. V pátek 4. prosince 2015 od 10 hodin bude improvizované vojenské ležení přístupné pro děti ze školky a žáky ze školy, kde jim bude podán odborný a poutavý výklad.

V 16.00 se ležení otevře pro veřejnost. Jako již tradičně zde uvidíte vojáky a markytánky ve francouzských a rakouských uniformách kolem táborových ohňů. Ve dvoře s dobovými rekvizitami, povozy a kanóny pak spatříte civilisty v historických kostýmech, kováře a vojenského kuchaře při opékání selete. V provozu bude rovněž střežené dobové vězení pro dezertéry, neposlušné vojáky a jinou podobnou chátru. Můžete také nahlédnout do našeho velitelského štábu spojeneckých rusko-rakouských vojsk upraveného z naší klubovny. Rovněž zde uvidíte plně vybavený markytánský vůz, kde se dozvíte, co všechno markytánky pro vojáky zajišťovaly. V letošním roce opět posílí naše řady jednotka z Francie.

Pro návštěvníky nebude chybět prodej svařeného vína, uzených klobás a párků v rohlíku.

V 17.40 se jednotky přemístí na konec ulice Havlíčkové, kde předvedou malou šarvátku. Tradičně se zde utkají vojáci všech zúčastněných armád Bitvy tří císařů, Francouzi proti Rakušanům a Rusům. Vzhledem k většímu bojišti, očekáváme i větší množství jízdních husarů a pěchoty. Ukázka bude doplněna dobovou hudbou a mluveným komentářem.

V 19.00 vyjdou za svitu pochodní jednotky uniformovaných vojáků, kanón tažený koňmi, děti s lampióny a ostatní směrem ke Zlaté hoře. Zde u hromadných hrobů vojínů slavkovské bitvy uctíme památku padlých, kteří zde již 210 let odpočívají. Při tomto pietním aktu budou položeny květiny a vystřelena čestná salva. Zapálením svíček na hromadných hrobech si symbolicky připomeneme utrpení všech, kteří zde leží. Potom se, jako každoročně, můžete zahřát u velkého ohně svařeným vínem nebo teplým čajem. Po krátkém reprodukovaném projevu bude za doprovodu hudby odpálen slavnostní ohňostroj, tentokrát na téma zahrnující celou bitvu.

V sobotu 5. prosince dopoledne projde průvod francouzských dělostřeleckých a pěších jednotek obcí k Božím mukám, k malému pietnímu aktu v 11.00.

V neděli 6. prosince proběhne v Křenovicích v 9.00 slavnostní nástup vojenských jednotek u sochy M. I. Kutuzova v ulici Na Liškově. Připomeneme si tak zároveň dvě stě desáté výročí bitvy a desáté výročí odhalení tohoto památníku. Zazní zde čestná salva s krátkým proslovem a poté se jednotky přemístí na Mohylu míru ke společnému pietnímu aktu.

Chtěl bych vás tedy všechny pozvat k nám do Křenovic, ať už si vyberete kteroukoliv z uvedených akcí. Zvláště zvu vojáky jednotlivých skupin k účasti na bojovém střetnutí. Pro tuto příležitost jsme vybrali větší bojiště. To najdete, když pojedete od Holubic do Křenovic, hned na začátku obce za železničním náspem před cedulí Křenovice na pravé straně, nebo přijdete do našeho ležení na dvoře Obecní hospody. Začínáme v 17.30.Oldřich Bartošek, hejtman napoleonské sekce skupiny historického šermu Buhurt 7. pluku pěšího dělostřelectva, Křenovice u Slavkova

tel.: 606 425 763

e-mail: o.bartosek@volny.cz

Francouzové v KřenovicíchTyp: Akce třetích stran

Organizátor: Buhurt - Skupina historického šermu; Spolek Tuláci

Místo konání: Křenovice a okolí

Web: http://www.obec-krenovice.cz