Tříkrálová sbírka ve Slavkově u Brna

9. 01. 2016

Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou a dobrovolnickou akcí v České republice. Motto Tříkrálové sbírky zní: Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla. Prostředky z Tříkrálové sbírky každoročně významně přispívají k udržení, zkvalitnění a rozšíření nabídky sociálních a zdravotních služeb poskytovaných v regionu. Nejméně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc v zahraničí.

Ve Slavkově u Brna se vydají koledníci na cestu v sobotu 9. ledna 2016. Skupinky tří králů doprovázené vedoucím budou sbírat finanční příspěvky do úředně zapečetěné kasičky opatřené logem Charity. Vedoucí skupinky bude vybaven průkazem koledníka.

Koledníci přinášejí lidem radostnou zprávu o narození Božího syna v betlémských jeslích. A prosí o dar na pomoc lidem v nouzi. Každá koruna v kasičce koledníků má svoji váhu. Přijměte prosím tyto vyslance potřebných, kteří zazvoní u vašich dveří. Otevřete jim nejen dveře, ale i svá srdce a věřte, že přicházejí s upřímným poselstvím a pomáhají tak dobré věci. Za vaše finanční příspěvky a popřípadě i sladké maličkosti koledujícím dětem upřímně děkujeme a přejeme vám do nového roku hodně zdraví, štěstí a vzájemné lásky!

Za pořadatele a koledníky Jitka Hrabovská

Tříkrálová sbírka ve Slavkově u BrnaTyp: Akce třetích stran

Místo konání: Slavkov u Brna

Web: http://www.veslavkove.cz