Vycházka k mokřadům (Slavkov u Brna a okolí)

6. 02. 2016, 08:00

V sobotu 6. února pořádá Slavkovský ochranářský spolek u příležitosti Světového dne mokřadů pořádat vycházku pro veřejnost k vodním plochám ve Slavkově u Brna a okolí. Sejdeme se v 8 hodin na mostu přes Litavu u bývalého cukrovaru. Projdeme kolem potoka Prostředníček, kolem slavkovského mokřadu 13 jezer a podíváme se na slípky zelenonohé, kachny divoké, možná bekasiny otavní, chřástaly vodní a ledňáčky.

Pak přejdeme k řece Litavě a půjdeme po ní do obce Vážany nad Litavou. I tam se dají pozorovat slípky zelenonohé, kachny divoké, volavky popelavé a bílé, možná chřástaly vodní, ledňáčci, konipas horský a další. Budeme mít sebou kvalitní optiku, která Vám spolu s výkladem odborníků umožní pozorovat dříve „neviděné“ ptačí druhy.

Přesvědčte se, že i v zimě stojí za to vyrazit do přírody. Bude-li i pravé zimní počasí, zvýší se nám šance na zajímavá pozorování!

Blíží se datum 2. 2. 2016, kdy si každoročně připomínáme Světový den mokřadů, vyhlašovaný na výročí podpisu Ramsarské smlouvy. Ta byla jednou z prvních dohod o životním prostředí na globální úrovni vůbec. Vznik úmluvy zaměřené na ochranu mokřadů byl iniciován alarmujícími změnami v druhovém i početním zastoupení vodních ptáků, zaznamenanými v souvislosti se změnami a úbytkem mokřadů. Účelem vyhlášení významného dne je poukázat na křehkost této důležité složky přírody. Mokřady jsou nejen stanovištěm mnoha ohrožených živočichů, ve světě dokonce představují důležitý zdroj obživy pro milióny lidí, kteří jsou závislí na lovu ryb, pěstování plodin jako je rýže apod. Intenzivní zemědělství však bývá především kvůli znečištění velkou hrozbou pro vodní zdroje a ani v České republice tomu není jinak. Vodní a bahenní ptáci se seskupují na nezamrzlých vodních plochách a můžeme mezi nimi pozorovat i hosty ze severu.

Petr Navrátil, Slavkovský ochranářský spolek

Vycházka k mokřadům (Slavkov u Brna a okolí)Typ: Akce třetích stran

Organizátor: Slavkovský ochranářský spolek

Místo konání: Slavkov u Brna a okolí

Web: http://www.veslavkove.cz