Den Země, XV. Rej světlušek a broučků ve Ždánicích

18. 03. 2016, 18:00

Srdečně zveme na Den Země do Ždánic! Nezapomeňte si vzít lucernčiky a špekáčky na opékání.

Den Země

Typ: Akce třetích stran

Organizátor: Dům dětí a mládeže Ždánice ve spolupráci s Dětským národopisným kroužkem Ždáničánek

Místo konání: Ždánice

Web: http://www.muzdanice.cz