Tradiční krojované hody, Nížkovice

9. 09. 2016, 21:00 - 11. 09. 2016

Srdečně zveme na tradiční hody do Nížkovic!

Krojované hody, Nížkovice

Typ: Akce třetích stran

Organizátor: Obec Nížkovice a stárci z Nížkovic

Web: http://www.nizkovice.cz