Beseda na téma "Sourozenecké vztahy" v Křenovicích

26. 01. 2015, 17:00

MC Domeček zve na besedu na téma SOUROZENECKÉ VZTAHY. Beseda se uskuteční dne 26. ledna 2015 od 17–18.30 hodinBesedu povede lektorka Mgr. et Mgr. Petra Sapáková, která vystudovala psychologii na FFS MU a speciální pedagogiku na PedF MU. V současné době je na rodičovské dovolené se dvěma dětmi, externě spolupracuje se Sdružením pěstounských rodin a s Rodinným centrem Benjamin v Brně.

Forma: představení psychologických konceptů, diskuze, sdílení zkušeností a příkladů ze života aj. Vstupné činí 50 Kč, členové MC Domeček 40 Kč. S sebou přezůvky. Není třeba se předem objednávat. V případě potřeby je možné zajistit hlídání dětí v prostorách MC Domeček. Hlídání je nutné si dopředu zajistit na email.adrese domeček.krenovice@seznam.cz (dome%C4%8Dek.krenovice@seznam.cz) nebo tel. čísle 604731609. 

Beseda

Typ: Akce třetích stran

Organizátor: MC Domeček

Web: http://www.obec-krenovice.cz/zivot-v-obci/sourozenecke-vztahy-beseda