Zápis do MŠ Karolínka ve Slavkově u Brna

16. 03. 2015, 14:00

Milí rodiče, ve školním roce 2015/2016 nabízíme volná místa v Křesťanské mateřské škole Karolínka. Naše mateřská škola je otevřena dětem věřících i nevěřících rodičů. 

Předpokladem přijetí je souhlas rodičů s křesťanskou výchovou dítěte. Zápis proběhne v KMŠ v pondělí 16. března od 14 do 17 hodin.

Prosíme, přijďte i s dítětem. „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ si můžete vyzvednout v KMŠ od pondělí 23. 2. nebo stáhnout na www.kmskarolinka.cz, v sekci Pro rodiče – formuláře. S vyplněnou žádostí (potvrzenou od lékaře, podepsanou jedním ze zákonných zástupců) a dotazníkem, který je přílohou žádosti, přineste k zápisu: Rodný list dítěte, OP zákonného zástupce, cizinci povolení k pobytu, děti s postižením zprávu z SPC a od lékaře, přezůvky. Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na vstupních dveřích školy dne 16. 4. 2015. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti budou uvedeny pod registračními čísly, které budou Vaší žádosti přiděleny při zápise.

Mgr. Hana Josefa Jarošová, ředitelka KMŠ Karolínka

Zápis do MŠ Karolínka

Typ: Akce třetích stran

Organizátor: KMŠ Karolínka

Místo konání: KMŠ Karolínka

Web: http://www.kmskarolinka.cz/