Noc kostelů ve Slavkově

29. 05. 2015, 17:50

Letošní ročník Noci kostelů připomene na katolické půdě Rok zasvěceného života a u evangelíků a husitů 600. výročí upálení mistra Jana Husa. Otevřeny budou prostory chrámu Vzkříšení Páně s oratořemi a půdou, katolická fara, modlitebna Českobratrské církve evangelické na Fügnerově ulici a Husův sbor Církve československé husitské na Jiráskově ulici. V pátek 29. května večer jste znovu pozváni navštívit naše kostely a modlitebny netradičním způsobem.

Programy vám kromě výstav a hudebních vystoupení v podání varhanních koncertů a pěveckých sborů přiblíží také život místních křesťanských komunit. Zmíněná témata Jana Husa a řeholního života, konkrétně školských sester ve Slavkově, zazní v prezentacích a výstavách. Nebudou chybět ani aktivity pro děti, které jsou připravené hned od začátku večera.

Objekty budete moci navštěvovat v libovolném pořadí, program je sestaven v intervalech a částečně se opakuje. K prohlídkové trase budou vytištěny letáčky s časovým programem. Program Noci kostelů je k dispozici na internetových stránkách www.farnostslavkov.cz.

Na této akci, která vznikla v naší zemi v roce 2009, spolupracují duchovní tří církví se svými farníky – farář římskokatolické farnosti Milan Vavro, farář Husova sboru Milan Vostřel a evangelická farářka Jarmila Řezníčková.
Za přípravný tým P. Mgr. Milan Vavro, děkan
Noc kostelů

Typ: Akce třetích stran

Web: http://www.veslavkove.cz/pozvanky/29-5-slavkov-noc-kostelu.aspx