Region

„Krajina, která se tu rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…" (Jan Herben)

Mikroregion Ždánický les a Politaví je dobrovolný svazek obcí ležících v v oblasti východního Brněnska, na pomezí Hanáckého Slovácka a Hané. 

Mapa Regionu


Zobrazit místo politaví na větší mapě

Nahoru