Prevence vzniku BRKO v Dobrovolném svazku obcí Ždánický les a Politaví

DSO Ždánický les a Politaví připravuje společný projekt na pořízení kompostérů do domácností v zapojených obcích. 

Na základě podnětu od obcí DSO byla zahájena příprava projektu "Prevence vzniku BRKO Dobrovolném svazku obcí Ždánický les a Politaví". Jeho obsahem bude především pořízení domácích kompostérů o objemu cca 1000 l, které budou distribouvány do domácností v zapojených obcích. Dále je v plánu pořízení mobilních štěpkovačů, které budou sdíleny mezi obcemi DSO. K posílení propagace bude vydána a do území distribuována publikace Příručka pro třídění a nakládání s odpady.

DSO se s tímto projektem bude ucházet o získání podpory z Operačního programu Životní prostředí, v rámci 40. výzvy, která bude uzavřena 30. 11. 2016. Pokud tedy s naší žádostí uspějeme, lze přepokládat realizaci projektu během roku 2017.

Nahoru