Projekty svazku

Prevence vzniku BRKO v Dobrovolném svazku obcí Ždánický les a Politaví

DSO Ždánický les a Politaví připravuje společný projekt na pořízení kompostérů do domácností v zapojených obcích. 

 

Nahoru