Veřejné zakázky

Profil zadavatele DSO Ždánický les a Politaví

Aktuální veřejné zakázky DSO:

2 drtiče bioodpadu pro DSO Ždánický les a Politaví

Kompostéry pro Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví

Rozšíření varovného protipovodňového systému pro Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví

Nahoru