Hlášení obecního rozhlasu - pátek, 23. března 2012

1/ Do naší obce přijede kamenická firma Doležal, která nabízí tyto služby: čištění pomníků náhrobků a obrub, leštění terasových obrub do vysokého lesku podobného žule, opravy základů, vázání rozjetin a vykloněných obrub, rovnání nahlých a stavění spadlých pomníků, tesání a obnova písma (zlato,stříbro). Firma poskytuje záruku na práci 3roky, na nové pomníky 5let. Zájemci se mohou dostavit na místní hřbitov v sobotu 24.března 2012 od 14:30 do 15hod. 2/ Brněnská firma hledá distributory na roznos letáků v Bošovicích. Bližší informace na tel. 776655634, nástup ihned. 3/ Starosta obce Bošovice Vás zve na VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOŠOVICE Kulturní dům Bošovice, pondělí 26.3. 2012, začátek 18.30 hod Program 1.Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 2.Návrh programu dnešního zasedání ZO 3.Zpráva o činnosti ZO od posledního zasedání 4.Čerpání rozpočtu obce za I.čtvrtletí 2012 5.Vyhlášení výběrového řízení na místo ředitele školy 6.Pronájem nebytových prostor - masna 7.Plán péče o přírodní reservaci Wiesgrunty 8.Stavební činnost obce 9.Výstavba ČOV a kanalizace, kanalizační přípojky 10.Obecní pozemky – pronájem orné půdy, stavby na cizím pozemku 11.Diskuze, různé 12.Závěr 4/ MUDr. Libor Němec oznamuje, že od března 2012 působí jako oční soukromý lékař v prostorách polikliniky Vyškov (II.patro). Tel. kontakt 720 627 177 nebo 517 315 541 5/ Zápis do MŠ proběhne dne 17.dubna 2012 od 15 do 18hod v budově mateřské školy. Rodiče, kteří chtějí zapsat dítě k docházce od školního roku 2012 - 2013 si musí podat písemnou žádost. Tiskopis je možné vyzvednout od 24. do 31.března 2012 přímo v MŠ nebo jej najdete na webových stránkách mateřské školy v sekci "dokumenty". Vyplněnou žádost je nutné odevzdat do 31.března 2012 v MŠ. Na děti se těší učitelky.

Zdroj: Bošovice, Zobrazit celý článek

Nahoru