Hlášení obecního rozhlasu - pondělí, 26. března 2012

1/ V sobotu dne 24.března 2012 se konala zdařilá akce pro děti a mládež "1.přespolní běh na Hájku". Politická strana Moravané děkuje všem zúčastněným, organizátorům a sponzorům, jmenovitě: Firmě Beton Brož, Hradil Jan, Vimpex Lighting, Pekárna Bošovice, Pohostinství Žbánek, Pospíšilová Marie, Borovička Mirek, Vladík David, Viliš Ladislav a Urban Karel. V neposlední řadě též děkujeme Obecnímu zastupitelstvu v Bošovicích, kteří nám umožnili přístup do areálu na Hájku. Za politickou stranu Moravanů Ing. Oldřich Ludík. 2/ Na Hájku se našla modrá dětská mikina zn. Active. Je uložena v pohostinství "Na Návsi" u p. Jarmila Vokurky. 3/ Soukromá česká firma MP Cosmetic, s.r.o. Žarošice bude v úterý 27.března 2012 od 11 do 13hod před OÚ prodávat italskou drogerii, prací a čistící prostředky a aviváže. 4/ Starosta obce Bošovice Vás zve na VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOŠOVICE Kulturní dům Bošovice, pondělí 26.3. 2012, začátek 18.30 hod Program 1.Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 2.Návrh programu dnešního zasedání ZO 3.Zpráva o činnosti ZO od posledního zasedání 4.Čerpání rozpočtu obce za I.čtvrtletí 2012 5.Vyhlášení výběrového řízení na místo ředitele školy 6.Pronájem nebytových prostor - masna 7.Plán péče o přírodní reservaci Wiesgrunty 8.Stavební činnost obce 9.Výstavba ČOV a kanalizace, kanalizační přípojky 10.Obecní pozemky – pronájem orné půdy, stavby na cizím pozemku 11.Diskuze, různé 12.Závěr 5/ Zápis do MŠ proběhne dne 17.dubna 2012 od 15 do 18hod v budově mateřské školy. Rodiče, kteří chtějí zapsat dítě k docházce od školního roku 2012 - 2013 si musí podat písemnou žádost. Tiskopis je možné vyzvednout od 24. do 31.března 2012 přímo v MŠ nebo jej najdete na webových stránkách mateřské školy v sekci "dokumenty". Vyplněnou žádost je nutné odevzdat do 31.března 2012 v MŠ. Na děti se těší učitelky.

Zdroj: Bošovice, Zobrazit celý článek

Nahoru