Kloboučky

Kloboučky leží v nadmořské výšce 225 metrů a jsou součástí obce Bučovice. Katastr obce Klobouček byl osídlen již od mladšího paleolitu, přičemž svoje stopy tu zanechalo každé pravěké období. Nejvíce památek pravěkého osídlení bylo nalezeno na Baračce, strategicky umístěném návrší na pomezí Klobouček a Vícemilic. Kdysi tam stával dokonce větrný mlýn.

Obec Kloboučky dostala název podle všech známých informací nejspíše podle okolních kopců, jež připomínají právě tvar klobouků, nebo také podle zdrobněliny osobního jména nejstaršího majitele obce. V dávných dobách stávala na místě nynější dědiny pouze hájovna a myslivna, časem se však přistavělo více budov, až vznikla osada, o které je první zmínka v zemských deskách už z roku 1349.

Nejstarším majitelem obce byl Zdeněk z Klobouček, který však následně v roce 1351 prodal osadu Bučkovi z Nedachlebic. Od té doby měla obec několik majitelů, a až od roku 1494 začali spadat kloboučky pouze do rukou jednoho majitele, a to majiteli Bučovic Janu Kopáčkovi z Nevědomí.

Do dějin obce zasáhla neblaze třicetiletá válka. Před ní bylo v obci 35 usedlostí a po jejím skončení bylo 27 z nich úplně zpustošeno. V roce 1790 bylo v Kloboučkách podle kontribučního přiznání  345 obyvatel a o 30 let později 548 obyvatel. Dnes zde žije přibližně stejný počet, a to 535 obyvatel, 270 mužů a 265 žen.

Nahoru