Oznámení ve věci uzavření veřejnoprávní smlouvy - Rodinný dům o 1 b. j., přípojky na veřejný vodovod a STL plynovod, žumpa, dešťová kanalizace, retenční jezírko a vsakovací jímka, zpevněné plochy, oplocení, zřízení sjezdu na místní komunikaci

Zdroj: Bučovice, Zobrazit celý článek

Nahoru