Dambořice

Dambořice leží na jižní Moravě v severozápadní části okresu Hodonín ve vzdálenosti 36 km jihovýchodně od Brna, 22 km západně od Kyjova a 35 km severozápadně od Hodonína. První písemná zmínka o Dambořicích je datována do roku 1141. V současnosti v obci žije cca 1350 obyvatel.

První písemná zmínka se váže již k roku 1141, kdy Dambořice příslušely břeclavskému hradnímu kostelu. Koncem 13. století byly už zcela světským majetkem. Význam samotných Dambořic založila důležitá obchodní cesta vedoucí z Násedlovic přes Dambořice na Hostěrádky a odtud na Brno. Důležitým mezníkem ve vývoji obce bylo její vysazení na velkou osadu s rozšířenou návsí, což se stalo nejpozději roku 1322. Archeologické nálezy dokazují rozvinutou výrobu keramiky v 15. století, tj. v předhabánském období.

Na katastru obce byly zjištěny dosud největší zásoby ropy a zemního plynu na území ČR, přičemž v současnosti probíhá její těžba. Místní ložisko představuje svou produkcí téměř 55% denní těžby ropy na území České republiky.

Zvláštní zajímavostí jsou tři hřbitovy, a to římskokatolický, českobratrský evangelický a židovský. Mezi další zajímavosti obce z historického hlediska patří tvrziště a habánský sklep. Městečko si dodnes uchovalo charakteristický vesnický ráz.

Fotogalerie

Nahoru