Heršpice

Heršpice Heršpice leží šest kilometrů jihovýchodně od Slavkova. Písemné záznamy, vztahující se k Heršpicím, jsou až ze 13.století. Na katastrálním území obce se nachází zaniklá středověká obec Konůvky. Přes toto území vede i naučná stezka jako součást chráněné oblasti Ždánický les. V obci jsou obyvatelé vyznávající dvě náboženství katolické a evangelické.

Z těchto důvodů jsou zde dva kostely a dva hřbitovy. Zajímavostí je, že 31.srpna 1880 byl v evangelickém kostele přijat do sboru bratrského Tomáš Garrigue Masaryk. Uprostřed vesnice stojí katolický kostel sv. Matouše z roku 1870, Základní škola a Mateřská škola a budova obecního úřadu s kulturněspolečenským zařízením.

Heršpicím náleží přírodní památka Jalový dvůr. Jedná se o Heršpický rybník na potoce Buchlová a přilehlé stráně s mozaikou lesa, palouků a pastvin. V obci se nachází také pomník padlých v 1. a 2. sv. válce a památník padlých sovětských letců.

Ze zájmových organizací zde nejdeme: Tělovýchovnou jednotu, Český svaz zahrádkářů, Český svaz chovatelů, Myslivecký svaz, Sbor dobrovolných hasičů, Mateřské centrum, Keramický kroužek a Kroužek ochránců přírody. V obci se nachází obchod s potravinami, dětské hřiště, fotbalové hřiště, trafika, pečovatelská služba, pěstitelská pálenice a obecní knihovna s veřejným internetem. V současné době zde žije 745 obyvatel.

Fotogalerie

Nahoru