Hodějice

Hodějice leží na levém břehu Litavy v průměrné nadmořské výšce 223 m nad hladinou moře, 4,6 km východně od Slavkova u Brna a v současné době zde žije 920 obyvatel. Název obce je odvozen od osobního jména Hoďata a původně znamenal ves lidí Hoďatových. Archeologické nálezy dokazují, že katastr obce byl osídlen již od dob pravěku.

Hodějice vždy měly uzký ekonomický i správní vztah k městu Slavkovu. Již v období středověku patřily Hodějice slavkovské komendě řádu německých rytířů (svědčí o tom zápisy v účtech řádu z let 1383 a 1384), později byla na dlouhou dobu součástí kounicovského slavkovského panství.

Mezi dominanty obce patří kaple sv. Bartoloměje, která byla postavena v roce 1884, dále budova školy, obecního úřadu, sokolovna. Na území obce se nacházejí i menší památky a kříže, jako např. litinový kříž věnovaný prvnímu učiteli Františku Zavadilovi.

V obci působí různé zájmové organizace – TJ Sokol, Myslivecké sdružení, Sbor dobrovolných hasičů, ZO Českého zahrádkářského svazu. Obyvaleté z blízkého okolí vyhledávají Hodějice kvůli jeho krásnému koupališti.

Fotogalerie

Novinky z oficiálního webu obce

Nahoru