Hostěrádky - Rešov

Původně dvě samostatné obce v jižní části okresu Vyškov, Malé Hostěrádky a Rešov, se v roce 1913 spojily v jednu obec Hostěrádky – Rešov. Název původní obce vznikl pravděpodobně od jména Hostirad. První písemný doklad o existenci obce je z roku 1270. Obec Rešov původně vznikla rozdělením dvora – statku olomouckých biskupů a nese svoje jméno podle posledního správce Rescheho.

Hostěrádky-Rešov udržují od nepaměti tradici „Václavských hodů“ s průvodem stárek a stárků dospělých i těch nejmenších v bohatých slováckých krojích. K mladším tradicím zde patří tzv. Babské hody.

Obec se nachází na východním úpatí Prackého kopce jako součást povodí řeky Litavy. Průměrná nadmořská výška 200m, úrodná půda a dobré klima určily převážně zemědělský ráz obce. Jižní svahy Prackého kopce, dějiště slavné slavkovské bitvy tří císařů, se staly ideální polohou pro pěstování vinné révy.

Ke spokojenému životu 830 obyvatel obce přispívá bohaté kulturní i sportovní vyžití. Ke koupání a rybolovu vás zve vodní nádrž v zimních měsících využívaná jako přírodní kluziště. Těšíme se na vaši návštěvu!

Nahoru