Kojátky

Obec Kojátky leží asi 3 km na severovýchod od Bučovic. První zmínka o obci je z roku 1358 - zmiňuje se o Divě z Kojátek. V roce 1942 byla obec administrativně i katastrálně spojena se sousední osadou Šardičky. Na území obce leží i zaniklá osada Kaštanov. V roce 1986 došlo k administrativnímu spojení s Bučovicemi. Od roku 1992 jsou Kojátky opět samostatnou obcí

Kojátky leží v nadmořské výšce 249 m n. m. v předhůří Ždánického lesa, pod pahorky Reblovna a Výrová (297 a 305 m n. m.). Protéká jimi Kojátecký potok ústící do potoka Žlebového, jenž ústí do řeky Litavy. Na jihovýchodě od obce leží celoevropsky významná lokalita Černecký a Milonický hájek.

V obci stojí kojátecký zámek, který byl původně tvrzí ze 16. století, na návsi je postavena kaplička a v části Kaštanov je socha Jana Nepomuckého. Kojátkami prochází modrá turistická značka, která vede z Bučovic přes Orlovickou vrchovinu až do města Vyškov.

Nahoru