Kostel sv. Vavřince v Křenovicích

Věž kostela Kostel zasvěcený Sv. Vavřinci je jako původně románská stavba nejstarší památkou v Křenovicích.

Kostel v Křenovicích je původně pozdně románská stavba. Důkazem toho a historicky nejcennější je doposud zachvalé románské špaletové okno v zadní části kostela, které bylo druhotně osazené do novější gotické stavby.

První písemné zprávy a doklady o Křenovicích se nalézají až v r. 1305, avšak právě románské prvky v objektu kostela svědčí o tom, že tato stavba zde stála již dříve.

Pozdně románská kaple byla v roce 1378 přestavěna v gotickém slohu na kostel, který byl zasvěcen sv. Vavřinci. Z této přestavby se rovněž dochovalo okno s lomeným obloukem. V té době již zde existovala komenda řádu německých rytířů.

V 19. století byla ke kostelu přistavěna zákristie a byla prodloužena loď kostela v průčelí hlavního vchodu. V roce 1947 byly na věž umístěny velké hodiny s ciferníky ze všech čtyř stran.

Nahoru