Naučná tabule Popravčí a stezka na šibeniční vrch

Naučná tabule je zatím pouze první plánovaných čtyř zastavení na plánované stezce. 

První informační tabule této stezky byla  osazena u mostu naproti Orlovny. Podobá se dvěma šibenicím postaveným proti sobě. Uprostřed je informační tabule. 

Cílem je přinést hlavně nové informace. „Málokdo si uvědomuje,co popravě předcházelo. Hrozný býval výkon útrpného práva, na dlouhé cestě na popraviště byli odsouzenci tupeni, lidé jim nadávali a házeli po nich kamení. Smrt samotná pro ně bývala často vykoupením,“ vylíčil spoluautor Oldřich Bartošek.

Tabule je první část zamýšlené naučné stezky

Naučná tabule

Záměrem je zrealizovat celou naučnou stezku, která povede z Křenovic na až na  bývalý popravčí vrch mezi Křenovicemi a Slavkovem.

Podle Bartoška trasa na popravčí vrch povede podél polní cesty z Křenovic na Slavkov kolem bývalého JZD. „Počítám, že by na ní byly tak čtyři informační tabule, které by zájemce poučily o tom, jak se vlastně kdysi popravy vykonávaly. Na samotném místě by mohlo stát třeba kolo, do kterého odsouzence vplétal kat poté, co mu zlámal všechny údy,“ popsal Bartošek. Šibenici podle svých slov nakonec zavrhl, protože by působila až příliš depresivně (Ve Slavkově 8.1.2011).

Na dále plánovaných zastaveních by se výletníci měli mít možnost seznámit s historií útrpného práva a mučících nástrojů. Novou šibenici však na popravčím vrchu obec vztyčovat nebude. „Zvolíme jiný symbol útrpného práva. Jako nejpřijatelnější se nám jeví kolo, ve kterém se odsouzenci lámali,“ dodal křenovický starosta. „Pan Bartošek se o útrpné právo hodně zajímá a touto myšlenkou nás zaujal. Další zajímavostí je, že Křenovicím toto právo uděleno nebylo, patřilo Slavkovu. Původní šibeniční vrch ovšem stojí v katastru naší obce,“ poznamenal křenovický starosta Jaromír Konečný. (Vyškovský deník 8.8.2011) 

 V případě, že bude žádost o dotaci úspěšná, byla by stezka dostavěna v první polovině roku 2012.

Nahoru