Křižanovice

Křižanovice leží mezi městy Slavkov u Brna a Bučovice, 227 m nad mořem, obcí protéká řeka Litava a vede železniční trať Brno – Veselí n. Mor. Katastr měří asi 470 ha. Území bylo osídleno už ve starší době kamenné, tj. před 45 – 25 tisíci lety, což dokládají archeologické nálezy. Dnes tu žije 755 obyvatel.

Řádky listiny olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z roku 1141 udávají výčet jeho majetku, mezi obcemi jsou uvedeny také Křižanovice. Je to první písemný doklad o existenci. Dalšími majiteli obce byli např. Jan Šembera z Boskovic (zakladatel nedalekého zámku v Bučovicích), Lichtenštejnové, Kounicové, Taulové z Rosenthalu.

Obci se nevyhnuly válečné útrapy (Švédové na Moravě, Prusové, Francouzi – bitva tří císařů 2. prosince 1805, první světová válka – padlo 19 mužů) a živelné pohromy (cholera, mor, tuberkulóza, požáry, povodně, sucha, vichřice, krupobití, silné mrazy i v nezvyklou dobu). Zvláště požáry bývaly častým zlým hostem. 

V obci je farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, raně barokní stavba z poč. 18. století, na věži je pět zvonů. Zvon čtyř svatých evangelistů z roku 1541 je nejstarší na okrese Vyškov, tzv. zvon z Konůvek. Dále 4 zvony z roku 1949. V obci je fara a dva hřbitovy, sochy svatých a několik křížů. Zajímavý je pomník sv. Isidora. K dalším památkám patří náhrobní kámen Františka Škoda, 1837, dva pomníky padlým v první sv. válce, významný je ten z roku 1921 s reliéfy T. G. Masaryka a M. R. Štefánika a fotografiemi všech 19 padlých.

Nahoru