Letonice

Letonice jsou velkou jihomoravskou vesnicí, ležící v kotlině pod chráněnou přírodní rezervací Větrník (5 km SZ od Bučovic). Nejvyšší bod Větrník 394,2 m n.m., nejnižší bod v nivě Letonického potoka 225 m n.m. Vesnice má širokou obdélníkovou náves, kterou protíná silnice č.0478- spojnice silnic E 50 a I/430 s napojením na dálnici D1. Katastr obce má 1 100 ha.

Název obce je odvozován od vlastního jména Letoň. Dochovaná zmínka o založení Letonic pochází z roku 1235. Dominantou obce je kostel sv. Mikuláše připomínaný rovněž z roku 1235. Další kulturní památky - sakrální stavby jsou - barokní kaple Panny Marie Bolestné z poslední třetiny 18. století, socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1731 a socha sv. Josefa z 19. století. Škola byla zřízena až v roce 1838, před tím patřily Letonice ke školnímu obvodu v Dražovicích. Dnešní Letonice jsou moderní vesnicí s počtem obyvatel 1420. V průběhu roku ožívají řadou zajímavých a hojně navštěvovaných akcí. Krásné okolí blízké přírodní rezervace Větrník láká k pěší turistice i cykloturistice Přijeďte se k nám podívat.

Fotogalerie

Zajímavá místa

Kostel sv. Mikuláše v Letonicích

Barokní kaple Panny Marie Sedmibolestné

Národní přírodní rezervace Větrníky

 Socha sv. Jana Nepomuckého 

Socha sv. Josefa

Kaple sv. Floriána

Památník vojáků padlých za 1. a 2. světové války

Nahoru