Milešovice

Obec Milešovice se nachází v chráněné krajinné oblasti Ždánický les. Je členem sdružení Ždánický les a Politaví. Milešovice patří k nejstarším písemně doloženým obcím Slavkovska i celého vyškovského okresu. Leží asi 10 km jihozápadně od Slavkova u Brna a 22 km jihovýchodně od Brna. Milešovice jsou situovány do údolí. Na severním konci obce se terén pozvolna svažuje do údolí Milešovického potoka a pozvolna sahá k Šaraticím, kde přechází do nížiny řeky Litavy.

Milešovice jsou situovány do údolí. Na severním konci obce se terén pozvolna svažuje do údolí Milešovického potoka a pozvolna sahá k Šaraticím, kde přechází do nížiny řeky Litavy.

Původ obce lze datovat do doby Velkomoravské říše. Jméno pochází od osobního staroslovanského jména Mileš, prvního zakladatele obce, po něm pak dostal jméno rod Milešovce a ve 14. století osada Milešovice. První písemná zmínka o obci se objevuje v roce 1141. K panskému dvoru, se zahradou a chmelnicí, dnes rodinné domky číslo popisné 1, 216, 192 a 238, patřila tvrz na „Homoli“. Ještě dnes je zde možné nalézt kameny ze stavby. Na panském dvoře býval pivovar. V severní části katastru bývalo několik rybníků a bývaly zde tři mlýny. Jeden ve vodní trati „Zouvalky“, jehož majitelem byl Jan Zouvalka. Později mlynář Žandovský tento mlýn prodal vrchnosti, která jej zrušila, rybník vysušila a proměnila v pole. Kameny ze zbouraného mlýna se použily na stavbu školy. Další dva mlýny byly větrné.

Třicetiletá válka zanechala v osídlení obce výrazné a negativní stopy. Dnes má obec 671 obyvatel. V roce 1888 vznikl v obci první spolek – hasičský. Ve třicátých letech bylo založeno hodně vinohradů.

Fotogalerie

Nahoru