Mouřínov

Mouřínov podle osobního jména Múřín, později Muřínov: vesnice 5 km jižně od Bučovic, v údolí po obou stranách potoka, 290 m nad mořem, asi 460 obyvatel. První písemná zmínka roku 1380, náležel Mouřínov Petrovi ze Štemberka. Když byly rozdělovány země na politické okresy, připadl Mouřínov okresu Ždánskému v hejtmanství Kyjovském.

Během socializmu byl Mouřínov přiřazen jako místní část k městu Bučovice. V roce 1999 proběhlo referendum, na jehož základě se ves osamostatnila.

Mouřínov leží na okraji Ždánického lesa Proto Mouřínovský rybník zde najdete mnoho krásných tras k turistickým procházkám, houbaření a vyjížďkám na kole. Hned za obcí směrem na Ždánice najdete dva rybníky a požární nádrž, která bývá v létě využívána ke koupání místní mládeží a dětmi. Dále po této cestě narazíte na další rybník, který je ve správě Státních lesů a je velice krásně zrenovován. Hustá dobře značená síť cyklostezek nabádá k návštěvám blízkého i vzdálenějšího okolí.

Navštívit můžete i pozůstatky hájenky U Zlatého jelena, kde se koná každý rok 8. května lidové setkání.

Nahoru