Němčany

Roku 1497 Petr, hrabě od Svatého Jiří a z Pezinku věnoval své manželce Žofii z Valdštejna hrad a město Slavkov s přilehlými obcemi - včetně Němčan. V 16. století v obci sídlili tzv. novokřtěnci, v roce 1570 zde zemřel jejich básník Kryštof Hueter, řečený Schiffmann. V době třicetileté války byla ves určitou dobu pustá.

Další století až do roku 1848 jsou poznamenána těžkou robotou na slavkovském panství Kouniců. Od roku 1850 má obec vlastní samosprávu. Obec velmi utrpěla prusko-rakouskou válkou a epidemiemi v roce 1866.

Katastr obce patří ke Karpatské geologické soustavě. Obec je jediná svého jména na území České republiky. V obci velmi dobře působí tělovýchovná jednota, divadelný kroužek, Jezdecký klub Němčany, a Policejní historická společnost. Dodnes zde působí i Sbor dobrovolných hasičů a Myslivecké sdružení. Klub přátel historie obce Němčany v poslední době vyvíjí velkou aktivitu na zbudování obecního muzea, které by uchovalo všechna svědectví o naší obci.

Nahoru