Nížkovice

Nížkovice leží v jihozápadní části okresu Vyškov, poblíž hranice okresu Hodonín. Spádově náleží k městu Slavkov. Na katastru obce byly zaznamenány osamocené nálezy kamenných nástrojů. Přímo v místech vsi bylo zřejmě kdysi keltské sídliště, jak o tom svědčí nálezy kostrových hrobů.

První zmínka o obci Nížkovice je ze 14.století  r. 1350. Patřily vladykům z Mejlic. Roku 1531 byly Nížkovice zapsány do zemských desek jako kounicovský majetek.  Od roku 1593 měla obec svoji pečeť.

Obyvatelé Nížkovic se živili zemědělstvím,  v místě pracovali v lese, v pozdější době ve slavkovském cukrovaře a v menších stolařských a průmyslových provozech. Postupem času se orientovali na pracovní místa do Brna a tak je tomu do dnešních dnů.

Nahoru