Otnice

Obec leží 11 km jihozápadně od Slavkova u Brna, 216 m nad mořem, v jihovýchodním výběžku pahorkatiny Ždánického lesa, v údolí po obou stranách Otnického potoka, do kterého se u obce vlévá potok Bošovský a Lovčičský. Nejvyšší bod je kopec Strážka ve výšce 266 metrů nad mořem. Rozloha katastru je 860 ha.

V obci je farní kostel sv. Aloise, postavený v renesančním slohu, třetí na stejném místě. Původně byl zasvěcen sv. Havlovi. Současný kostel byl postaven v letech 1855-56. Nachází se zde i památky, jako je park a socha sv. Jana Nepomuckého, pomník padlých I. a II. sv. války a kaplička panny Marie.

První dochovaná písemná zmínka je z roku 1255, kdy se uvádí: "Hypolit a syn Jindřich z Otnic" na závěti znojemského purkrabího. Ve vlastnictví obce se vystřídalo mnoho majitelů. Název obce pochází od osobního jména Oten. V minulosti zde bývaly dvě obce Otnice a Otničky. Otničky zanikly koncem 16. století a i když byly v katastru obce Lovčiček, osudy měly těsně spjaté s Otnicemi.

Obec leží na hanácko-slováckém pomezí, misí se zde tak kulturní vlivy obou oblastí. Na konci 20.století byla obnovena tradice krojovaných hodů. Kroje byly nejprve kyjovské, později byly na základě historických záznamů rekonstruovány původní otnické kroje. V posledních letech jsou kroje opět kyjovské. Hody jsou v obci dvojí: klasické a tzv. babské. Klasické hody jsou na svátek svatého Aloise (21. června), patrona místního kostela. Babské hody se konají na podzim a v krojích jdou pouze ženy a dívky. V kulturním domě také promítá kino.

Otnice získaly v roce 2002 za kulturní život ocenění Modrá stuha v regionálním kole soutěže Vesnice roku.

Nahoru