5. setkání Slavkovů, aneb Tam okolo Levoči, tam še voda točí…

Na samém východním okraji východoslovenské oblasti Spiš a okresu Levoča nedaleko známého dálničního tunelu Branisko leží v malebné, hluboce zvrásněné horské krajině, obec Vyšný Slavkov, ve které se ve dnech 28. až 30.9.2012 uskutečnilo V. evropské setkání měst a obcí, které mají v názvu Slavkov. Z jedenácti Slavkovů se letošní akce zúčastnily delegace obcí: ze Slovenska - 4 Slavkovy (Malý, Velký, Nižný a domácí Vyšný) a Slavkovce , z Česka - 4 Slavkovy (Horní, u Brna, u Opavy, u Bystřice pod Hostýnem) a polský Slawków. Jako v minulých letech i tentokrát nepřijeli zástupci ze Slavkova (okr. Uh. Hradiště). Jestliže voda je ve známé písni „Tam okolo Levoči…“ zmiňována jen mimochodem, stala se pro malou obec Vyšný Slavkov s nynějšími necelými 300 obyvateli doslova osudovou tekutinou. V letech 1941 -1949 byl z této obce vybudován 53 km dlouhý gravitační skupinový vodovod, který zásobuje město Prešov a 24 okolních obcí. Kvalitní voda teče z horského masívu Branisko a tento zdroj vody je z pramenů jímán v hlavním vodojemu, který je vybudován v samém centru obce. Okolo pramenů a vodojemu bylo vyhlášeno přísné ochranné pásmo, které významnou měrou omezilo výstavbu a další rozvoj obce. Vyšný Slavkov leží v nadmořské výšce okolo 560 m pod úpatím masivu Branisko s vrcholem Smrekovica (do 1200 m n.m. chybí přibližně 10 cm, tedy jeden kvalitní krtičenec). V obci se nachází zemědělské družstvo, které obhospodařuje kolem 600 ha půdy a chová okolo 200 kusů hovězího dobytka. Současně provozuje velký kamenolom na zpracování vápence. V obci je též prodejna a hospoda. Obecní úřad a velmi pěkný kulturní dům z 80. let minulého století stojí v centru Vyšného Slavkova. Vztah ke kultuře a domovu je občanům velmi blízký – vždyť která jiná obec či město se může pyšnit vlastní hymnou!? V té jejich z roku 2005 se mimo jiné zpívá: „slavkovské stráně láskou voňajú…na kopci kostelík do duší vháňa klud, cez dedinu zurčí potočika prúd…my sme Slavkovčania s dušou na dlani…kto sa tu narodil, ten má Slavkov rád.“ A opravdu. Pokud se v kamenolomu zrovna neodstřeluje kámen, pokud na okolních pastvinách nebučí stovka pasoucích se krav, pokud se po obci neprohání desítky místních terénních džípů a pokud na večerní zábavě nehučí v rytmu nekonečných čardášů hrdla zpěváků, boty tanečníků a nástroje kapely („Šumne zašpivame, bars je vešelo!“), je v dědině klid jako v hrobě. I z toho důvodu byla v roce 1994 přízemní budova bývalé základní školy přestavěna na velmi útulný katolický Charitní dům sv. Vincenta de Paul s kapacitou pro 13 osob, kde se personál stará o velmi staré, občas i téměř stoleté seniory. Proč ne? Vždyť místní děti od té doby chodí do školy do 4 km vzdáleného spřáteleného Nižného Slavkova (jeho nynější starosta je rodákem právě z Vyšného Slavkova).  V tomto klidném koutě Slovenska se obec za přispění sponzorů rozhodla zakoupit a nainstalovat do věže místního kostela zvonkohru. Není to ale originální zvonkohra se zvony, ale z věže jsou vždy 5 minut před celou hodinou v době od 7 do 20 hod z CD nosiče přehrávány několikaminutové nahrávky zvonkohry s různými melodiemi. Před 21. hodinou zaznívá známá večerka, hraná trubačem. A noční obloha? – to je pastva pro hvězdáře!! To by hvězdáři v našem Slavkově u Brna hodně záviděli. Žádný noční světelný smog…  Velmi hezký katolický kostel sv. Michala Archanděla byl v letech 1883-4 postavený na návrší v centru obce v pseudogotickém slohu. Tomuto kostelu byly v roce 2011 darovány relikvie některých svatých, např. sv. apoštola Pavla, sv. Tadeáše Judy a sv. Františka z Assisi, které jsou spolu s certifikáty v kostele vystaveny. Setkání Slavkovů se konalo právě o víkendu, kdy byl svátek sv. Michala Archanděla. Současně si v tomto roce obec připomínala 700. výročí od první písemné zmínky. Proto na tuto slavnostní akci byli pozváni i bývalí rodáci z celého Slovenska i ze zahraničí. Záštitu nad setkáním převzal slovenský premiér Robert Fico, který zaslal účastníkům nejen pozdravný dopis, ale zabezpečil i finanční příspěvek pro konání akce.  Starostka obce Viera Kašperová připravila spolu se svým týmem pro účastníky setkání pěkný a pestrý program. V pátek odpoledne (v Česku byl svátek sv. Václava, ale na Slovensku běžný pracovní den) po ubytování delegátů byl před vchodem do turistické ubytovny „U Alžběty“ slavnostně odhalen rozcestník s vyznačením směrů a vzdáleností ke všem evropským Slavkovům. Poté se delegáti přesunuli do hor do výšky kolem 900 m, kde je na Sedle u kříže krásná vyhlídka na Vyšný Slavkov a z další vyhlídky ve výšce kolem 1000 m je v dáli vidět silueta známého Spišského hradu i silueta východní části Vysokých Tater. Protože nám počasí přálo, fotoaparáty a kamery účastníků setkání byly v plné permanenci. Po uspokojení zrakových vjemů se dostalo na pohlazení chuťových, čichových a sluchových smyslů – nejen dobrý guláš, ale i zpěvy s improvizovanou horskou kapelou byly příslibem výborné srdečné atmosféry i do dalších dní. V sobotní ráno prošel obcí krojovaný hlásný, aby za doprovodu svého bubnu přečetl ranní hlášení a pozval občany a hosty na sobotní program. Od 10 hod se konalo společné slavnostní zasedání zastupitelstva obce a zástupců přítomných Slavkovů, na kterém byla připomenuta 700 letá historie obce a převzata od Horního Slavkova putovní kronika těchto setkání. Všechny Slavkovy poté ve svých prezentacích představily své obce či města. Prezentaci Slavkova u Brna po zdravici starosty ing. Charváta uvedl ing. Jedlička. V sobotním odpoledním kulturním programu, který se za příjemného počasí konal venku na prostranství před kulturním domem a který moderoval rodák z Vyšného Slavkova mgr. Karol Dzugas, se představily tyto soubory a jednotlivci: místní folklorní pěvecký soubor Smrekovica (pokřtil zde své první CD), moderní taneční trio, taneční pár společenských tanců z Lipan, výborná 16letá zpěvačka Petra Magdová z nedaleké obce Ovčie a folkl. soubor z Rožkovan. Odborně komentovaný zásah hasičů při požáru auta a při vyprošťování zraněného řidiče z havarovaného osobního auta předvedl profesionální Hasičský sbor. Ukázkami práce s dravci se pochlubili sokolníci. Malířské umění prezentoval na výstavě svých obrazů místní rodák Ján Kolačkovský, nazývaný též „Pražák“, neboť část svého života prožil v Praze, ale pobýval i v jiných zemích. Perfektním vyvrcholením kulturního odpoledne bylo vystoupení zpěváka z obce Víťaz nedaleko Braniska, který zpěvem a hrou na trumpetu dokonale imitoval známého amerického zpěváka Luise Amstronga a svým šarmem zapojil do programu nejen sedící diváky, ale i zástupce Slavkovů. Na závěr byla losována bohatá tombola, v níž závěrečný pytel obilí byl pro někoho vytouženou a pro někoho (z hostů) obávanou cenou…Los naštěstí přál domácím občanům… Večerní společenskou náladu v rytmu moderních melodií i nekonečných rychlých čardášů měla v kulturním sále na svědomí velmi dobrá hudební skupina CARMEN. Nedělní dopoledne proběhlo v duchu uklidnění a slavnostní bohoslužby, která se konala na venkovním prostranství vedle kostela sv. Michala Archanděla. Po svátečním obědě se zúčastněné delegace rozloučily a zamířily ke svým domovům. Jen delegace z téměř 800 km vzdáleného českého Horního Slavkova tak učinila předčasně již kolem 3. hod po sobotní půlnoci, neboť jejich cesta byla dlouhá a povinnosti některých členů delegace neodkladné. Páté evropské setkání Slavkovů se určitě vydařilo, na tom se snad shodli všichni bez rozdílu. Tato 20krát menší obec než je náš Slavkov u Brna dokázala, že cyklus setkávání Slavkovů není jen běžná formální družební meziměstská návštěva, ale něco hlubšího, co se v pořádající obci může opakovat nejdříve jednou za deset let. V roce 2013 bude pořadatelem 6. setkání náš Slavkov u Brna. Všichni zúčastnění delegáti se do našeho Slavkova už teď na příští setkání velmi těší. Nejen kvůli zámku a Napoleonovi. Ale kvůli atmosféře, která na všech předchozích setkáních panovala. Nebude lehké navázat na skvělou srdečnou atmosféru letošního 5. ročníku. Proto už nyní je třeba se vší odpovědností a vážností přistoupit k potřebným přípravným činnostem, neboť čas kvapí mílovými kroky…   L. Jedlička Fotografie pořízené Ing. Ladislavem Jedličkou naleznete zde Od: 17. 10. 2012 Do: 31. 12. 2012

Zdroj: Slavkov u Brna, Zobrazit celý článek

Nahoru