Absolventský koncert ZUŠ

17. a 24. května proběhly v ZUŠ Fr. France 2 absolventské koncerty. Představili se na nich: Jarmila Andrlová, Alexandra a Tamara Bláhovy, Matěj Červinka, Andrea Francúzová, Matouš Frič, Klára Klinkovská, Petr Kramář, Dominik Krejčíř, Veronika Křížová, Barbora Lónová, Veronika Mertová, Dana Mikesková, Silvie Pěnčíková, Michaela Rusňáková, Eva Svobodová, Veronika Svobodová, Matěj Šlancar, Petr Tihelka a Radim Zrebný. Žáci byli ze tříd Miroslava Červinky, Jany Jelínkové, Kateřiny Jirákové, Miluše Letecké, Ladislava Maňáska, Vítězslavy Šujanové, Martina Umy a Antonína Vodičky. Oba koncerty byly výborně připraveny. Absolventi na nich předvedli vyrovnané výkony, které byly výsledkem několikaletého studia na naší ZUŠ. Nejcennější odměnou byl pro absolventy potlesk spokojeného publika složeného převážně z rodinných příslušníků a kamarádů. Všem absolventům přejeme, aby je hudba provázela životem a aby z ní dokázali čerpat sílu a radost. Poděkování patří všem klavírním korepetitorům i ostatním hudebníkům, kteří podpořili absolventské výkony. Děkujeme všem, kteří si přišli absolventy poslechnout a těšíme se na shledání se všemi příznivci naší školy při některé z dalších akcí.   MgA. Kateřina Jiráková Od: 01. 06. 2012 Do: 31. 12. 203

Zdroj: Slavkov u Brna, Zobrazit celý článek

Nahoru