Delegace ze Slavkova navštívila Horní Slavkov

  Za velmi krásného slunečného podzimního počasí se ve dnech 23. až 25. září 2011 v Horním Slavkově nedaleko Karlových Varů uskutečnilo 4. evropské setkání Slavkovů. Této letošní akce se zúčastnili zástupci rekordního počtu 10 Slavkovů a dalších 2 německých měst. Ze Slovenska přijely delegace z Velkého a Malého Slavkova, Nižného a Vyšného Slavkova a poprvé v rámci těchto evropských setkání i zástupci obce se zajímavým názvem Slavkovce (všech 5 obcí je z východního Slovenska). Z České republiky přijaly pozvání Horního Slavkova obce Slavkov (u Opavy), Slavkov pod Hostýnem a Slavkov u Brna. Polsko zastupoval Slawków. Pořádající město na tuto akci nazvanou „Slavkovské slavnosti 2011“ pozvalo i svá partnerská německá města Rosenbach a Arzberg. Naše město reprezentovala čtyřčlenná delegace v čele se starostou ing. Charvátem Město Horní Slavkov má přibližně 5700 obyvatel a leží v okrese Sokolov uprostřed trojúhelníku lázeňských měst K. Vary, Mar. Lázně a Fr. Lázně ve zvlněném reliéfu Slavkovského lesa v nadmořské výšce kolem  600 metrů n.m. Několik set hektarů lesa je také ve vlastnictví města a všudepřítomná zeleň je i typickým prvkem městského intravilánu. H. Slavkov má nově zrekonstruované hlavní dopravní komunikace a velmi přehledný informační systém. Město pojmenované ve 14. stol. po svém zakladateli Slávkovi z Rýzmburka nyní tvoří zbylá starší historická dolní část a novější horní část s bytovými domy a hlavním velkým obdélníkovým náměstím z doby po 2. světové válce (ve stylu social. realismu), na němž se konal hlavní program letošních slavkovských slavností. Historie H. Slavkova je od 13. stol. pevně svázána s těžbou rud, hlavně cínu a stříbra. Hornický rozvoj vyvrcholil v 16. století, kdy město získalo i statut svobodného královského horního (rozuměj: „hornického“) města s počtem 7 až 8 tisíc obyvatel a jeho význam byl srovnatelný s Kutnou Horou či Jáchymovem. Naopak značné škody historickému jádru města i hornickým štolám způsobila těžba wolframu a uranu ve 20. století. Po 2. světové válce se po odsunu německého obyvatelstva nedostatek pracovníků v průmyslu nahrazoval přísunem nových obyvatel a brigádníků, ale i prací vězňů z nově zřízených táborů nucených prací. V H. Slavkově byla v r. 1792 založena první porcelánka v Čechách, která dodnes pod značkou Haas & Czjzek vyrábí porcelán, který je vyvážen do celého světa. Zdá se však, že její osud je již zpečetěn a její výroba bude po 220 letech v roce 2012 definitivně ukončena. Snahou nynější radnice města pod vedením sympatické starostky Mgr. Jany Vildumetzové je vypořádat se s pozůstatky průmyslové minulosti a postupně přizpůsobit další rozvoj města novým ekonomickým a hospodářským podmínkám, vč. akcentu na cestovní ruch a moderní služby. Co dalšího trápí a na druhé straně těší obyvatele tohoto města v současnosti? Návštěvníci i místní obyvatelé zajisté ocení kvalitně zrekonstruované hlavní komunikace, přehledný systém informačních tabulí, nové autobusové nádraží, nově opravenou a zateplenou základní školu s hřištěm s umělým povrchem (základní školy mají dvě), opravenou zákl. uměleckou školu, upravené prostorné obdélníkové náměstí, skatepark., krátký lyžařský svah s vlekem, opravenou převážnou část zbylých domů v historické části města, městské muzeum či postupně opravovaný tzv. Pluhův dům s renesančním sálem, který se hojně využívá k různým obřadům. Velké starosti naopak dělá radnici  snaha o opětovné zprovoznění více než deset let uzavřené železniční tratě či postupná oprava kostela sv. Jiří, který je dominantou celého města. Tento po požáru v roce 1964 velmi zdevastovaný chrám je nyní v majetku města a z jeho příležitostně zpřístupněné věže je krásný výhled na celé město, které je ponořeno do všudepřítomné svěží zeleně a okolních zvlněných lesů. Jednolodní pozdně gotický kostel sv. Jiří z 1. pol. 16. stol. má hranolovou věž, která v určitém období byla i součástí opevnění, o čemž svědčí ve věži zachované střílny. Jinde ne příliš viděnou památkou je na kopci za městem, na tzv. Šibeničním vrchu, zachované osamělé kamenné popraviště ze zač. 16. stol.., na němž byla poslední poprava provedena v r. 1751. Na protilehlém okraji města se zase nachází zcela jistě přeplněná současná věznice… Páteční odpoledne slavkovských slavností bylo věnováno prezentaci přítomných 12 měst s tematickým  zaměřením na aktivity využití volného času. Až zde si člověk uvědomí, jaký obrovský vějíř různých druhů mimopracovních a mimoškolních aktivit máme i ve Slavkově u Brna, a to zdaleka ne všechny se podařilo vměstnat do předem připravené prezentace, kterou komentoval náš starosta. Na sobotní odpoledne byl připraven na hlavním náměstí kulturní a zábavně-sportovní program pro zúčastněné delegace i pro širokou veřejnost vč. velkého množství stánků a atrakcí. Na pódiu či před ním vystoupili děti z místních školských zařízení, zpěvačka Helena Zaťová či domácí Beat Club 68. Největší ovace sklidil slovenský zpěvák Vašo Patejdl, rodák z K.Varů.. Družstva zúčastněných delegací navzájem soutěžila za patřičného povzbuzování v jízdě na býku (samozřejmě ne živém), v soutěži „shoď ho!“ a ve štafetovém závodě na koloběžkách okolo vnitřní části náměstí. Nejlépe byli připraveni domácí účastníci, kteří také získali hlavní cenu a patřičný pohár. V tomto krásném teplém slunečném počasí si to do pozdních hodin užívali všichni přítomní, bez rozdílu věku či svého trvalého bydliště. Nedělní dopoledne nám pořadatelé připravili prohlídku originálu relikviáře sv. Maura, po korunovačních klenotech druhé nejcennější movité památky v ČR, která je umístěna na nedalekém zámku Bečov nad Teplou. Poté už se účastníci Slavkovských slavností 2011 rozloučili, poděkovali hostitelům za velmi zdařilou akci a odebrali se na cestu ke svým většinou hodně vzdáleným domovům. Příští rok se setkání uskuteční ve východoslovenském Vyšném Slavkově. To je ze všech Slavkovů nejmenší obec s počtem asi 350 obyvatel, která oslaví 700. výročí od první zmínky o obci. Bylo současně předjednáno, že v roce 2013 bude organizovat setkání Slavkovů náš Slavkov u Brna.   L. Jedlička     Fotografie z cesty naleznete ve fotogalerii. Od: 05. 10. 2011 Do: 31. 12. 203

Zdroj: Slavkov u Brna, Zobrazit celý článek

Nahoru