Hrobka Kouniců ve Slavkově

Hrobka Kouniců Rodová hrobka Kouniců byla zbudována pod jižní kaplí kostela Arnoštem Kryštofem v roce 1795. V témže roce do ní byly uloženy ostatky kancléře Václava Antonína Kounice, předtím dočasně umístěné v kryptě u zámecké zahrady, a jeho snachy Marie Leopoldiny z Oettingen-Spielbergu. Dnes se v rodinné hrobce nachází sedm rakví s tělesnými ostatky příslušníků rodu z knížecí moravské a české hraběcí linie.

Hrobka byla v roce 1980 otevřena a proběhla identifikace pohřbených ostatků. Potvrdilo se, že zde stále odpočívá nejvýznamnější z Kouniců kancléř Václav Antonín, který zemřel ve věku osmdesáti tří let. V rakvi je pohřben v původním šatě, který je asi o 40 let starší než byla doba jeho smrti. Na kabátě má dracounovou hvězdu řádu sv. Štěpána, nejvyšší uherské vyznamenání. Jeho tělo bylo v letech 1993 až 1995 nově balzamováno a konzervací prošel také jeho oděv.

Jediná pohřbená žena, kněžna Marie Leopoldina, zemřela ve stáří 52 let. V rakvi je uložena v rokokovém oblečení, v botách s vysokým opatkem a s čepcem na hlavě. V dalších rakvích jsou kosterní pozůstatky tří kancléřových synů - Arnošta Kryštofa, Dominika Ondřeje a Václava.

Mramorová soška ležícího dítěte může znamenat připomínku zemřelého novorozeněte z české větve Kouniců. V ústním podání se také traduje, že někdo z Kouniců přejel kočárem dítě a proto za pokání nechal vytesat jeho podobu z mramoru. Sochařův výtvor později uložili do rodinné hrobky.

Hrobka Kouniců

Hrobka je veřejnosti nepřístuná. 

Související:

Slavkovský hřbitov 

Nahoru