Jak třídění odpadu pomáhá životnímu prostředí?

Společnost EKO-KOM, a.s., zpracovala v roce 2010 studii „Posouzení vlivu sběru a recyklace využitelných komunálních odpadů včetně obalové složky na životní prostředí“. Každoročně je tato studie aktualizována a výsledky tohoto výzkumu prokazují přínos celého systému třídění a recyklace odpadů v ČR. Např. v roce 2011 díky recyklaci papíru, plastů, skla a nápojových kartonů bylo v rámci systému EKO-KOM uspořeno 25,03 GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok 280 000 domácností. Dále systém EKO-KOM přispěl ke snížení emisí o 1,031 mil. tun CO2 ekvivalentu, což představuje zhruba 1% celkových emisí skleníkových plynů ČR. Město Slavkov u Brna díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, ve spolupráci se spol. EKO-KOM, a.s., přispělo ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. Občané tak   svým zodpovědným přístupem za rok 2011 vytřídili z komunálního odpadu celkem 346,808 tun využitelných složek. Tím bylo dosaženo úspory, jež představuje 376,947 tun emise CO2 ekv. a 9 575 060 MJ energie. Celková částka 709 881,50 Kč za loňský rok, kterou město od spol. EKO-KOM, a.s., obdrželo za sebraný tříděný odpad, připadla ještě podle smlouvy společnosti RESPONO, a.s. Od letošního roku již budeme s finančními příspěvky od EKO-KOMu hospodařit sami a zpětně je vracet k rozšíření a zkvalitnění systému třídění odpadů.     Ing. Stanislava Kubešová odbor ŽP Od: 03. 08. 2012 Do: 31. 12. 203

Zdroj: Slavkov u Brna, Zobrazit celý článek

Nahoru