Jarní sucho a požáry

Letošní jaro bylo nadprůměrně suché. Srážkový úhrn za březen se pohyboval mezi 20 a 30% normálu a v dubnu to nebylo o mnoho lepší. To se významnou měrou podepsalo na zvýšeném počtu požárů v přírodním prostředí, především travních porostů a lesů. Svůj vliv měla také neobvykle suchá zima bez sněhu. Pro srovnání uvedu trochu statistiky z Jihomoravského kraje. V únoru hasiči v kraji zasahovali u 167 požárů, z toho bylo 28 požárů v přírodním prostředí (lesy, tráva, meze). Ale od 1. do 22. března hasiči v kraji zasahovali celkem u 337 požárů, z toho u 223 požárů trávy, lesních a polních porostů. Tento radikální nárůst vedl hejtmana kraje na návrh HZS Jmk k vyhlášení mimořádných opatření kvůli období sucha, které bylo zveřejněno v médiích. Opatření trvalo až do 12. dubna, přesto i nadále docházelo v kraji k požárům. Namátkou vybírám z těch největších: Hned v pátek 23. března brzy odpoledne došlo k rozsáhlému požáru lesního porostu nedaleko obce Kloboučky u Bučovic. Byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu, na místě zasahovalo celkem 10 hasičských jednotek a vrtulník Policie ČR s hasícím bambi vakem a s hasiči na palubě, který provedl celkem 42 shozů vody. Likvidace požáru, který se rozšířil na plochu 9 hektarů, probíhala až do večerních hodin. Od čtvrtka 22. března do pátečního večera, tady za něco málo více než 24 hodin po vyhlášení stavu sucha, vyjížděli hasiči v kraji ke 24 požárům trávy, polních a lesních porostů. Během následující soboty a neděle bylo těchto požárů likvidováno 59. A další případy: Pondělí 9. dubna, požár lesa v obtížně přístupném terénu mezi brněnskými městskými částmi Jundrov a Kohoutovice Nasazeno bylo celkem 8 jednotek a vrtulník, likvidace požáru trvala zhruba 4 hodiny, požár zasáhl plochu zhruba 100 x 200 metrů. Středa 11. dubna, požár lesa nedaleko Ivančic na Brněnsku, vyhlášen druhý stupeň poplachu, hrozilo rozšíření požáru na plochu až 10 hektarů, ale díky nasazení všech hasičů z 10 jednotek a vrtulníku s bambi vakem se jej podařilo udržet a likvidovat na ploše necelé dva hektary. Zásah trval 6 hodin. Pátek 27. dubna, požár lesa u Lomnice na Tišnovsku v okrese Brno-venkov (2 hektary, 3. stupeň poplachu, 14 jednotek hasičů, letoun letecké hasící služby z kraje Vysočina, komplikovaný a těžko přístupný terén, 7 hodin trvající zásah) a tentýž den i požár trávy a náletových dřevin ve vojenském újezdu Březina nedaleko Vyškova (1 km2, 2. stupeň poplachu, 9 jednotek hasičů, rozsáhlý prostor, zásah trval 5 hodin). V neděli 29. dubna došlo opět k rozsáhlým lesním požárům. Třetí stupeň a nasazení vrtulníku si vyžádal další, devítihektarový požár lesa ve vojenském újezdu Březina na Vyškovsku u obce Podivice, jeho likvidace se zúčastnilo na 90 hasičů a zásah trval skoro 6 hodin. Pondělí 30. dubna opět požár lesa u Lažánek na Brněnsku. Zásah trval přes 7 hodin, byl vyhlášen 3. stupeň poplachu, na místě zasahovalo 17 jednotek hasičů a opět byl v akci vrtulník. Pouhé dvě hodiny po likvidaci předchozího požáru, v ranních hodinách 1. května, byl nahlášen další požár nedaleko předchozího požářiště u Lažánek. Opět došlo kvůli suchu k rychlému šíření, opět byl vyhlášen třetí stupeň poplachu a opět šlo o několikahodinový náročný zásah, tentokrát se 16 hasičskými jednotkami. Ani Slavkov a jeho okolí nebyl ušetřen jarních požárů. Nedošlo sice k tak rozsáhlým požárům lesa jako jinde v kraji, ale to neznamená, že bychom mohli tento stav banalizovat nebo přehlížet. Jenom Slavkovská stanice HZS zaznamenala za období od 1. března do 12. dubna, tedy od počátku suchého počasí do vyhlášení ukončení období sucha hejtmanem Jihomoravského kraje, celkem 14 výjezdů k požárům trávy a lesních porostů. Například jen v Kobeřicích to byly tři požáry trávy během necelých 20 dní, při jednom z nich byla požárem prakticky zničena i v sadě umístěná maringotka, dále to byly požáry trávy ve Velešovicích, Vážanech, ve Slavkově (hasební obvod HZS Slavkov), v Rašovicích, požáry lesa v Kloboučkách (viz výše) a dvakrát v Nevojicích (hasební obvod HZS Bučovice). Konkrétně ve Velešovicích 17. března odpoledne došlo vlivem silného větru k rychlému šíření požáru v kopcovitém a těžko přístupném terénu. Na žádost velitele zásahu byl vyhlášen druhý stupeň poplachu. Požár se rozšířil z plochy 10 x 20 metrů při ohlášení až na celkových 5 hektarů, na jeho likvidaci se podílelo 8 jednotek a trvala něco přes dvě hodiny. A příčiny těchto požárů? Většinou se jednalo o nedbalost při zacházení s otevřeným ohněm, ať už šlo o špatně hlídané ohniště při spalování trávy a klestu, nebo třeba „jen“ o odhozený nedopalek. Požáry byly ale způsobeny také plošným vypalováním porostů, které je zákonem výslovně zakázáno a za porušení tohoto zákazu hrozí pokuta až do výše 25 tisíc korun. Všem, kdo mají zájem o podrobnější informace o činnosti hasičů (nejen) v tomto období, bych doporučil oficiální web HZS Jmk www.firebrno.cz, kde v sekci „Aktuality“ najdou detailnější popis jednotlivých událostí od tiskového mluvčího HZS Jmk. Na tomtéž webu vpravo je také umístěn odkaz na formulář k hlášení o pálení klestí. Hlášení je povinné pro právnické a podnikající fyzické osoby, ale v případě pálení většího množství klestí totéž doporučujeme i fyzickým osobám - nepodnikatelům. Závěrem bych chtěl jménem hasičů poděkovat všem lidem, kteří se chovali a i nadále chovají zodpovědně a kteří nepřidělávají zbytečně práci profesionálním i dobrovolným hasičům a kteří se tímto nepodílí na poškozování naší přírody. Také bych chtěl požádat všechny, kdo pálení klestí provádí, aby nepodceňovali rychlost šíření požáru ve větrném a suchém počasí. Nejen že se může požár velmi rychle rozšířit na velkou plochu, ale také může člověku vzít to nejcennější, jeho život. I k takovým případům dochází a nejsou nijak výjimečné.   Roman Žilka, HZS Jmk, PS Slavkov u Brna, s využitím článků por. Mgr. Jaroslav Haida, tiskového mluvčího HZS Jihomoravského kraje. Foto: archiv HZS Jmk Od: 22. 05. 2012 Do: 31. 12. 203

Zdroj: Slavkov u Brna, Zobrazit celý článek

Nahoru