Místní poplatek ze psů

Finanční odbor Městského úřadu ve Slavkově u Brna upozorňuje občany, že držitel psa, a to jak fyzická, tak právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Slavkova u Brna, má povinnost přihlásit psa staršího 3 měsíců do evidence, a to do 15 dnů od okamžiku jeho nabytí. Ve stejném termínu je držitel povinen ohlásit veškeré změny, které mají vliv na výši nebo zánik poplatkové povinnosti. Přihlásit psa je povinen i držitel, který bude uplatňovat zákonnou možnost osvobození od poplatku dle platné vyhlášky města.   Výše místního poplatku za psy zůstává pro rok 2012 ve stejné výši. Poplatek je splatný bez vyměření předem, a to nejpozději do 31. března 2012.   Sazba poplatku ze psa na území města činí ročně: -        za prvního psa                                    250,- Kč -        za druhého a každého dalšího           375,- Kč   Sazba poplatku za psa, jehož vlastníkem je poživatel starobního, invalidního nebo vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, činí ročně: -        za prvního psa                                               200,- Kč -        za druhého a každého dalšího           300,- Kč     Nebude-li poplatek ze psů zaplacen včas, tj. ve lhůtě splatnosti, nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Pokud poplatek není zaplacen včas, lze ho navýšit dle §11 zákona č.565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění až na trojnásobek. Od: 13. 02. 2012 Do: 31. 12. 2012

Zdroj: Slavkov u Brna, Zobrazit celý článek

Nahoru