Odbor dopravy informuje

Na základě připomínek k současnému řešení přechodné úpravy silničního provozu ul. B. Němcové a Palackého náměstí Odbor dopravy a SH v součinnosti s PČR DI Vyškov provedl v rámci úpravy přechodného dopravního značení následující úpravu: Palackého náměstí bude jednosměrně uzavřeno ve směru jízdy z Palackého náměstí do křižovatky ulice B. Němcové, Československé armády. Bude zde osazeno svislé dopravní značení Z2 „Zábrana pro označení uzavírky“ doplněna dopravní značkou B1 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ a dopravní značkou IP 10a „Slepá pozemní komunikace“ která bude doplněna dodatkovou tabulkou E3a s uvedením vzdálenosti. Ul. Husova bude doplněna přechodným dopravním značením IP 10b „Návěst před slepou pozemní komunikací“ s dodatkovou tabulkou E3a s uvedením vzdálenosti. Před křižovatkou ulice Palackého náměstí a Husova ulice bude doplněno přechodné dopravní značení dopravní značnou IP 22 „Změna místní úpravy“ doplněna textem „Výjezd z náměstí uzavřen“. V důsledku těchto úprav dopravního značení bude možné demontovat na Palackého náměstí signalizační zařízení, což bude znamenat zkrácení intervalu u zbývajících dvou signalizačních zařízení umístěných na ul. B.Němcové a ul. Československé armády. Tímto opatřením dojde k lepší průjezdnosti vozidel přijíždějících ve směru od ulice Československé armády a Slovákova ve směru k centru. Tato nová úprava platí od 07.00 hodin dne 20.07.2012. Mgr. Jan Habrda Od: 19. 07. 2012 Do: 31. 12. 203

Zdroj: Slavkov u Brna, Zobrazit celý článek

Nahoru