Péče o slavkovské výsadby

Aby práce dobrovolníků, úsilí a finance města vynaložené na založení nových krajinných prvků (polní cesty s alejemi, větrolamy a biocentra) v okolí Slavkova nepřišly vniveč, je potřeba o ně řádně pečovat. V letošním extrémním suchém počasí bylo zapotřebí pravidelně každý týden téměř po dva měsíce provádět závlahu, stromy a křoviny dostatečně prolévat, aby přežily toto nepříznivé období. Velký dík patří Technickým službám, které se tohoto úkolu zhostily. Tato péče se vyplatila a do současné doby evidujeme z celkového počtu 200 stromů „pouze“ 30 suchých. A to jsou ještě stromy, na které byla uplatněna reklamace a dodavatelem uznána. Tyto stromy totiž ve školce při silných mrazech přemrzly a na jaře už nenarašily. Na podzim bude provedena jejich bezplatná výměna. Křoviny dopadly lépe, tam z 600 kusů uhynulo jen několik keříků. Také zasetou luční směs sucho poznamenalo. Semena trav začala pořádně klíčit až po červnových deštích, tedy skoro dva měsíce od zasetí. Začátkem července, kdy dosáhl porost dostatečné výšky a hustoty, provedla zahradnická firma ze Slavkova sečení a mulčování. V průběhu září se údržba sečením nebo mulčováním provede pravděpodobně ještě jednou, aby mohla tráva před zimou ještě dostatečně odrůst. Po opadu listí se všechny křoviny natřou repelenty odpuzující zvěř. Tyto práce provedou členové mysliveckého sdružení. V současné době běží práce na projektu pro další biocentrum s názvem „Spravedlnost“ nacházejícího se u hranice s Křenovicemi. Celková výměra bude 3,5 ha, z toho se 1,34 ha zalesní a zbývající plocha osadí skupinovitě stromy a křovinami opět s pomocí dobrovolníků. Zalesnění provede odborná lesnická firma tak, jako v případě biocentra „Podsedky“ ležícího na katastrální hranici s obcí Vážany. Město Slavkov u Brna se žádostí o dotaci na zalesnění biocentra „Podsedky“ u Státního zemědělského intervenčního fondu uspělo a pokusí se o další dotaci zažádat i letos. Ing. Jaromír Kamínek Odbor ŽP Od: 17. 07. 2012 Do: 31. 12. 203

Zdroj: Slavkov u Brna, Zobrazit celý článek

Nahoru