Přechodná úprava provozu v Sušilově a Polní ulici

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor dopravy a silničního hospodářství informuje občany o připravované změně místní úpravy provozu na místní komunikaci v ulici Sušilova a Polní ve Slavkově u Brna, která by se měla uskutečnit v průběhu měsíce listopadu a prosince 2012. Jedná se o dočasné zjednosměrnění provozu ulice Sušilova, kdy provoz bude veden směrem od ulice Tyršova (silnice číslo III/0476), dále pak po místní komunikaci ulici Slovanská s výjezdem na ulici Bučovickou (silnice III/0501), nebo ulicí Čelakovského s výjezdem do ulice Tyršova (silnice III/0476).   Zjednosměrnění provozu na místní komunikaci v ulici Polní bude vedeno od křižovatky s ulicí Čs. armády po křižovatku s ulicí Lidická ve Slavkově u Brna, s výjezdem na ulici ČSA. Tyto úpravy provozu budou stanoveny jako přechodná úprava provozu s dobou platnosti maximálně 1 rok. Město Slavkov u Brna tímto reaguje na podněty občanů. V případě, že se změna organizace dopravy osvědčí, bude před uplynutím ročního termínu provedena odborem dopravy a silničního hospodářství (stálá) místní úprava provozu. Cílem těchto opatření je zajištění bezpečnosti provozu, zklidnění dopravy ve městě a zajištění parkování na těchto místních komunikacích ve Slavkově u Brna.     Mgr. Libuše Pilátová Referent odboru dopravy a silničního hospodářství Od: 26. 11. 2012 Do: 31. 12. 2013

Zdroj: Slavkov u Brna, Zobrazit celý článek

Nahoru