První etapa změn dopravního značení na místních komunikacích

Odbor IR Vás touto cestou informuje o změně místní úpravy provozu na vyjmenovaných pozemních komunikací v našem městě. Tyto úpravy vychází ze stávající situace, doporučení společnosti Centra dopravního výzkumu a schváleného pasportu dopravního značení Policií ČR a odboru dopravy MěÚ Slavkov u Brna. V této etapě se jedná především o zjednosměrnění provozu v Sídlišti Nádražní a na ulici Zámecká a snížení rychlosti na 30km/h. Smyslem je zklidnění a zpřehlednění dopravy a zajištění „legálnosti“ stání na těchto komunikacích, kdy při odstavení vozidla musí zůstat při obousměrném provozu volný pruh v šířce 3m pro každý směr jízdy. Ostatní dopravní značky vyznačují přednosti stávajících křižovatek, označení účelových komunikací a další drobnější úpravy. V další etapě by mělo dojít k obdobné úpravě na sídlišti Polní a v ulicích Čapkova, Mánesova, Tylova. To vše však závisí na zajištění finančních prostředků.     Ing. Petr Lokaj vedoucí odboru investic a rozvoje Od: 31. 08. 2012 Do: 31. 12. 203

Zdroj: Slavkov u Brna, Zobrazit celý článek

Nahoru