Slavkov má další partnerské město

Dohoda o navázání partnerských vztahů mezi Možajským městským obvodem Moskevské oblasti a Městem Slavkov u Brna byla podepsána 8. srpna 2012 ve Slavkově u Brna. Možajský městský obvod je samosprávným celkem s přibližně 40 tisíci obyvateli, ležícím 100 km západně od Moskvy. Každoročně se zde koná vojensko-historická rekonstrukce epizod bitvy u Borodina. Na letošní rok připadá její 200. výročí, které je zároveň výročím vítezství ve Velké vlastenecké válce. O navázání partnerských vztahů obě samosprávy začaly uvažovat již v roce 2010. Šlo především o propojení historického dědictví spojeného s dobou napoleonských válek v Evropě a z toho vyplývající možnost kulturní a humanitární spolupráce a dalších vzájemně prospěšných styků. Díky podpoře Generálního konzulátu Ruské federace v Brně byla vzájemná dohoda podepsána letos v srpnu. Město Slavkov u Brna a Možajský městský obvod Moskevské oblasti chtějí prohlubovat přátelství mezi našimi národy, zvyšovat vzájemnou informovanost, podílet se na sociálních aktivitách a podporovat integrační proces na evropském kontinentu. Obě strany deklarovaly svůj zájem o navazování a rozvoj spolupráce a výměnu informací, poznatků a zkušeností zejména v oblasti ekonomiky, získávání investic, rozvoje a podpory malého a středního podnikání, činnosti orgánů místní samosprávy, rozvoje turistiky a cestovního ruchu, strategického plánování, ochrany životního prostředí a kultury a vzdělávání. Bc. Martina Tesáčková, odbor KT Od: 21. 08. 2012 Do: 31. 12. 203

Zdroj: Slavkov u Brna, Zobrazit celý článek

Nahoru