Slavkov umí třídit

Tři roky je velmi úspěšně realizován projekt „Systém nakládání s bioodpady a kompostárna pro město Slavkov u Brna.“ Na tento projekt získalo město dotaci 95 % z EU fondu soudržnosti, SFŽP a ŽPJMK. Dotace činila 8.929 mil. Kč. Podstatou systému je třídění odpadů tak, aby na skládku a nebo do spalovny v Brně byl ze Slavkova u Brna odvážen pouze neroztřiditelný komunální odpad. Slavkov u Brna se řadí mezi špičku v ČR, kde se občané města zapojili do třídění plastů, papíru, skla a biologicky rozložitelných odpadů a dosahují mimořádných výsledků srovnatelných s nejlepšími státy EU. Ve Slavkově u Brna odpad ze zeleně nepálíme, ale kompostujeme a vracíme zpět jako organické hnojivo.   Svoz biologicky rozložitelných odpadů od občanů r. 2009                                                405,80 t r. 2010                                                538,30 t r.2011                                                 530,60 t   Za 75 dnů na naší kompostárně přírodním procesem aerobním rozkladem (za přístupu kyslíku) vznikne z odpadu kvalitní kompost, kompostovaní substrát, přírodní organické hnojivo, humus. Při kompostovacím procesu dochází k hygienizaci odpadů ze zeleně. Teplota po několik dnů překračuje 65 ° C. Průběžně jsou prováděny rozbory kompostu odbornou firmou. Podle odborné veřejnosti, která hojně navštěvuje provoz kompostárny patří kompostárna ve Slavkově u Brna k absolutní špičce v ČR! Kompostárnu už navštívilo víc, jak sto delegací. Nejvíce je ceněna na kompostárně „čistota“ naváženého odpadu. Bez nežádoucích plastů, skla, kovů, textilu a podobně. Vstupní materiál je rozhodující pro výstup z kompostárny – kompostovací substrát. Odpad ze zeleně se ve formě kompostu, kompostovacího substrátu, organického hnojiva, humusu ve Slavkově u Brna vrací zpět do půdy.   Kompost, substrát – odběr do domácností Rok Počet výdejních dnů Občan/domácnosti ø 2009 16 833 52 2010 27 687 26 2011 27 756 28   Tím, že občané Slavkova u Brna mimořádně „čistě“ třídí odpad ze zeleně jsme vzorem pro obce a města, která dnes ještě nesplňují legislativní požadavky na třídění odpadů a hledají, jakou cestou se vydat. Neanonymní sběr a svoz biologicky rozložitelných odpadů ze zahrad občanů a z údržby veřejné zeleně je na druhé straně velice náročný.  TSMS hledaly cestu, jak tento systém zracionalizovat. Dobrou zkušeností z EU je zařadit do třídění a svozu odpadů ze zeleně hnědé 240 litrové nádoby. Vhodně je umístit především do zástavby rodinných domů, kde vzniká naprostá většina odpadů ze zeleně. TSMS se souhlasem RM a ZM získaly v roce 2011 z Evropské unie-Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČRv rámci operačního programu ŽP dotaci 90 % na projekt: „Rozšíření separace biologických odpadů ve městě Slavkov u Brna“. Dotace činí 4,330 mil.Kč a příspěvek Technických služeb Města Slavkova u Brna je 0,481 mil.Kč. Cílem projektu je pořízení svozových vozidel s kontejnery a nádobami na biologický odpad, které budou sloužit občanům města Slavkova u Brna ke sběru biologických odpadů. Dne 11.11.2011 nám byly předány v rámci tohoto projektu dvě svozová vozidla, 300 ks 240 litrových hnědých nádob a 10 ks 2,5 m³ kontejnerů. Tyto prostředky nám všem začnou sloužit od příštího roku cca od 1. dubna 2012. 300 ks hnědých 240 litrových nádob na kolečkách budou zdarma předány do vytipovaných domácností v rodinné zástavbě města. 10 ks kontejnerů o objemu 2,5 m³ bude sloužit operativně na úklid z veřejných ploch. Zapojením 300 ks vhodných nádob a 10 ks malých kontejnerů 2,5 m³ sníží pracnost a zvýší efektivitu sběru a svozu (biologicky rozložitelných odpadů). Konstrukce nádob umožňuje svážet tento odpad ve 14 ti denních cyklech. Po třech letech našich zkušeností se svozem a kompostováním zapojíme do tohoto systému nově získané prostředky a od dubna 2012 zahájí TSMS čtvrtý rok třídění biologicky rozložitelných odpadů se změnami, které včas občanům města sdělíme. Předpokládáme, že sběr odpadů ze zeleně by mohl být ve čtrnáctidenních cyklech se zapojením nádob a svoz haluzí 1 x měsíčně. Předpokládáme, že postupně sběr v pytlech bude nahrazen 240 litrovými nádobami BIO a z ulic města postupně zmizí nevábné pytle s bioodpadem. Systém sběru by tak měl být nejen racionálnější, ale i efektivnější, a tím i ekonomičtější. Zájemci o bezplatnou hnědou bio nádobu 240 l se mohou postupně hlásit na TSMS. Propagační materiál bude včas rozeslán do domácností, především v rodinné zástavbě a do domácností, které se za tři roky zapojily do tohoto projektu nebo mají vážný zájem třídit bioodpad ze zeleně. Věřím, že ve Slavkově u Brna postupně zvládneme i svoz v bio nádobách tak, jak slavkováci zvládají ukázkově dnešní systém svozu.       Radoslav Lánský ředitel TSMS Od: 02. 12. 2011 Do: 31. 12. 203

Zdroj: Slavkov u Brna, Zobrazit celý článek

Nahoru