Slavkovské memento 2012

Zámek Slavkov - Austerlitz spolu s Klubem autorů literatury faktu a Čs. obcí legionářskou Brno 2 vyhlašují soutěž pro žáky základních (2. stupeň) a středních škol.   Témata:  1. Války - neválky Války: co předchází či předcházelo velkým válkám i „malým“ ozbrojeným konfliktům? Je možné jim zabránit? Jak žijí, bojují a umírají vojáci, proč musí trpět civilní obyvatelé, kteří mají tu smůlu, že žijí na „nesprávném“ místě? Válečné konflikty v historii a dnes. Neválky: větší či menší problémy ve vzájemných vztazích (ve škole, rodině, společnosti); boj proti společenským nešvarům (drogy, alkoholismus, aj.); války osobní či vnitřní (boj sám se sebou – např. výběr povolání, hubnutí, konec s kouřením apod.)   2. Zapomenutí vojáci Hrdinové, na které se zapomnělo… Ranění vojáci (cizinci), kteří se už nevrátili do své vlasti… Kde všude bojovali a bojují Češi (a Slováci)…? Zajatí vojáci…     Soutěž literární: libovolný slohový útvar (referát, glosa, pojednání, povídka, pohádka, fejeton, interviev, sloupek, úvaha, dopis příteli, verše aj.) na daná témata do 5-ti stran formátu A4 (v elektronické formě – e-mailem, na CD)   Soutěž výtvarná: libovolná technika na ploše, trojrozměrný objekt   Obě soutěže (literární i výtvarná) mají dvě věkové kategorie: SŠ a 2. stupeň ZŠ.   Ceny: knihy, knižní poukázky, rodinné vstupenky do zámku ve Slavkově u Brna, vstupenky do kina ve Slavkově u Brna, zápisné v městské knihovně zdarma aj.   Uzávěrka odevzdání prací: 31. 3. 2012 (slavnostní vyhodnocení se koná 26. 4. 2012)   Všechny odevzdané práce bude hodnotit komise, složená ze spisovatelů Klubu autorů literatury faktu, učitelů ZUŠ ve Slavkově a pracovníků Zámku Slavkov - Austerlitz. Vítězové jednotlivých kategorií budou vyhlášeni na zahájení akce dne 26. 4. 2012 za přítomnosti médií, zástupců města Slavkova, Jihomoravského kraje a Vojenské akademie ve Vyškově. Práce zasílejte na adresu Zámek Slavkov-Austerlitz nebo e-mailem na adresu: blazek@zamek-slavkov.cz   Mgr. Jiří Blažek (vedoucí Městské knihovny ZS-A) Od: 07. 02. 2012 Do: 29. 03. 2012

Zdroj: Slavkov u Brna, Zobrazit celý článek

Nahoru