Slavkovské restaurování

Na tyto i mnohé další otázky dostanete odpověď, navštívíte-li Slavkovské restaurování 2012. Tato akce je jako stvořená pro všechny nadšence do historie, zvláště pak rodiče se zvídavými dětmi, prarodiče s vnoučaty, žáky i studenty. Populárně naučnou formou se během speciální komentované prohlídky krásného zámku Slavkov u Brna dotknete historie, a to velmi netradičním způsobem. Budete mít totiž šanci nahlédnout do tajů restaurátorských průzkumů, mikrofotografií, ultrafialové luminiscence, technologií starých mistrů, šelaků, teplých glutinových klihů a dalších skoro alchymisticky vyhlížejících věcí. Slavkovské restaurování v sobě totiž spojuje prezentaci restaurátorské práce, odhalování zajímavých technologií s praktickým ukázkami.                Během dvou běhů projektu – od 23. dubna do 18. května 2012 a od 1.září do 30. září 2012 budou restaurátoři „v přímém přenosu“ opravovat dvě historicky cenné starožitnosti. Návštěvníci tak budou na vlastní kůži seznámeni s touto titěrnou a přece vzrušující prací. Restaurátoři poskytnou krátký odborný výklad, okomentují panely, promítanou počítačovou prezentaci a zodpoví případné dotazy.              Pro první běh projektu byla vybrána velmi cenná starožitnost – psací stolek hraběte Kounice. Ten se do vlastnictví muzea ve Slavkově dostal v roce 1961. Jak? Z pozůstalosti, kterou mu odkázala druhá manželka Václava Kounice Josefína, roz. Horová, stolek pochází z pražského bytu manželů.   Slavkovské restaurování je v rámci České republiky unikátním projektem. Za svůj úkol si bere přiblížit populární formou široké veřejnosti problematiku restaurování uměleckořemeslných památek. Myslíte si, že je to nuda? Pak budete překvapeni! Přijďte se přesvědčit, že restaurování psacího stolku slavného Václava Roberta hrabě z Kouniců může být dobrodružstvím.                 Slavkovské restaurování je společným projektem zámku Slavkov u Brna – www.zamek-slavkov.cz, Mgr. Radka Ryšánka - www.rysanek.cz a Vyšší odborné školy restaurátorské v Brně – www.ssudbrno.cz. Odbornou záštitu nad projektem má Mgr. Radek Ryšánek, držitel povolení MK ČR k restaurování kulturních památek, který se k celému projektu vyjadřuje následovně: „Záchrana a obnova památek, a to i těch malých uměleckořemeslných, ukazuje, že máme zájem o naši minulost. A pokud té se nebudeme snažit rozumět, můžeme přijít o mnoho krásného v budoucnosti.“   Kde:    Zámek Slavkov u Brna Co:      Edukativně-interaktivní projekt pro veřejnost, vhodné pro děti od 10 let    Kdy:   Projekt má 2 běhy                         23. dubna až 18. května 2012                         1. září až 30. září 2012 Kde nás najdete? Na Facebooku: http://www.facebook.com/SlavkovskeRestaurovani Veškeré dotazy směřujte na email: slavkovskerestarovani@seznam.cz nebo na mobilní telefon: 732750723 (Mgr. Radek Ryšánek) Pro informace týkající se prohlídek navštivte: www.zamek-slavkov.cz     Více o zámku Slavkov u Brna             Zámek Slavkov – Austerlitz byl v roce 2008 zařazen mezi národní kulturní památky. Barokní zámek, sídlo rodu Kouniců, je úzce spjat s bitvou tří císařů z 2. prosince 1805, v níž zvítězil císař Napoleon. K zámku náleží rozsáhlý park s bazény a sochami.             V současné době je veřejnosti přístupné téměř celé první patro zámku. Pozoruhodný je zejména Sál předků, vyzdobený monumentální nástropní freskou. Ten je propojen s oválným Historickým sálem, s výmalbou Josefa Eichlera, v němž bylo po bitvě u Slavkova podepsáno příměří mezi Rakouskem a Francií. V rámci prohlídky je veřejnosti zpřístupněna i oratoř zámecké kaple sv. Kříže, jež prochází oběma nadzemními patry. Od: 24. 04. 2012 Do: 18. 05. 2012

Zdroj: Slavkov u Brna, Zobrazit celý článek

Nahoru